Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tenis stołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 32-TENSTK.2
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tenis stołowy
Jednostka: Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

1. Definicja dyscypliny i zasady gry.

2. Sprzęt do gry.

3. Gry i zabawy oswajające ze sprzętem i piłeczką.

4. Ćwiczenia wyrabiające refleks i sposób poruszania się.

5. Chwyt rakietki.

6. Ustawienie i sposób poruszania się przy stole.

7. Serwis

a. Forhendowy

b. Bekhendowy

c. Krótki

d. Długi

e. Z rotacją górną i dolną

8. Odbiór serwu.

9. Rodzaje uderzeń.

a. Przebicie proste

b. Uderzenia atakujące

- półwolej z forhendu

- półwolej z bekhendu

- blok

- smecz

- topspin

10. Sposoby gry

a. Gra atakująca

b. Gra obronna

11. Przepisy gry i sędziowanie

12. Gra pojedyncza

13. Gra podwójna

14. System rozgrzewek

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)