Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 35-ZA-S1-ZFWO2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami w organizacji
Jednostka: Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 sem. zarządzanie /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Trzaska
Prowadzący grup: Elżbieta Kowalska, Barbara Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego w formie testu wielokrotnego wyboru jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń

Struktura oceny końcowej modułu przedstawia się następująco:

- 50% ocena z testu pisemnego,

- 50% ocena z ćwiczeń


Pełny opis:

Celem ogólnym modułu jest przekazanie studentowi wybranych podstawowych zagadnień z zakresu finansów w świetle dorobku i poglądów autorytetów współczesnej teorii. W szczególności zakres tematyczny modułu obejmuje kształtowanie umiejętności studenta w obszarze analizy i interpretacji podstawowych problemów, takich jak: 1) Przedmiot i zadania finansów organizacji, w tym rozumienie rozwoju organizacji w ujęciu dynamicznym. 2) Rola sprawozdań finansowych jako podstawy oceny i zarządzania finansami w organizacji (aspekt decyzyjny). 3) Prognozowanie potrzeb finansowych wraz z metodami ich oceny, w tym tworzenie planów finansowych. 4) Charakterystyka organizacji w fazie wzrostu oraz cyklu jej życia. 5) Ocena poziomu ryzyka finansowego wraz z metodami jego szacunku. 6) Wybory ekonomiczne dokonywane przez producentów w zakresie kształtowania kosztu kapitału - funduszy operacyjnych, zadłużenia długoterminowego oraz średnio ważonego kosztu kapitału i granicznej stopy zwrotu. 7) Zarządzanie zorientowane na tworzenie wartości właścicielskiej - metody oparte na pojęciu wartości oraz kompleksowe podejście do wyceny.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Grzesiok
Prowadzący grup: Franciszek Grzesiok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Wykład - Egzamin z modułu

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rostyslav Slavyuk
Prowadzący grup: Rostyslav Slavyuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z modułu
Wykład - Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Struktura oceny końcowej modułu przedstawia się następująco:

- ocena z egzaminu pisemnego,

- ciągła ocena z ćwiczeń.

5,0 (bdb) – znakomita wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,5 (db +) – bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

4,0 (db) – dobra wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

3,5 (dst +) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3,0 (dst) – zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych, ale z licznymi błędami.

2,0 (ndst) – niezadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie zrealizowanych treści programowych.

Kryteria oceny zaliczeniowej z ćwiczeń (skala szkolna – jak wyżej):

- jakość indywidualnych i zespołowych prac pisemnych i wypowiedzi ustnych polegających na praktycznym rozwiązaniu problemów z zakresu zarządzania finansami w organizacji na podstawie wybranych case study; kompletność tez, głębokość analizy i jakość konkluzji;

- aktywność na ćwiczeniach, zaangażowanie i umiejętność pracy zespołowej; profesjonalizm i terminowość wykonania prac i zaprezentowania projektu.

Pełny opis:

Przedmiot i zadania finansów organizacji

Rola sprawozdań finansowych jako podstawy oceny i zarządzania finansami w organizacji.

Prognozowanie potrzeb finansowych i tworzenie planów finansowych.

Krótkoterminowe źródła zasilania przedsiębiorstw.

Charakterystyka organizacji w fazie wzrostu i generowania środków pieniężnych

Ocena poziomu ryzyka finansowego

Wybory ekonomiczne dokonywane przez producentów w zakresie kształtowania kosztu kapitału

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.