Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening interpersonalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-DF-S1-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening interpersonalny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kiepas-Remesz, Beata Wolfigiel
Prowadzący grup: Katarzyna Kiepas-Remesz, Beata Wolfigiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach, aktywne branie udziału w dyskusjach i grach, zapoznanie się z literaturą dotycząca komunikacji, pracy zespołowej, procesu grupowego.

Ocena: bardzo dobry (5.0) – obecność na wszystkich godzinach zajęć

Ocena: dobry plus (4.5) - obecność na 90% godzin zajęciowych

Ocena: dobry (4.0) – obecność na 80% godzin zajęciowych

Ocena: dostateczny plus (3,5)- obecność na 70% godzin zajęciowych

Ocena: dostateczny (3,0)- obecność na 60% godzin zajęciowych

Prowadzący ocenia studenta biorąc pod uwagę jego aktywne uczestniczenie w treningu, a także rozwój jego umiejętności społecznych, komunikację z innymi członkami grupy, wybierane przez niego sposoby przedstawiania swojego, także odmiennego zdania.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie się uczestników, a także zwiększenie wiedzy na swój temat. Mają doprowadzić do integracji grupy i budowania umiejętności swobodnego wyrażania własnego zdania, akceptowania innych ludzi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, napięć w sposób konstruktywny oraz przekazywania informacji zwrotnej.

Uwagi:

LITERATURA:

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków, 2006.

J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2005

E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków między ludzkich, PWN, Warszawa 2012

T. A. Harris, Ja jestem OK - ty jesteś OK, Rebis,Poznań 2009

S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja miedzy ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2007

F. Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania, WAM, Kraków 2005

A. Pease, Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Jedność, Kielce 2005

E. Aronson, Człowiek istota społeczna,PWN, Warszawa 2009.

R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2009

M. Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)