Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-DF-S1-KJG03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium w języku angielskim
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Maciej Stanek, Mariola Sułkowska-Janowska, Sebastian Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

ocena umiejętności zintegrowania grupy i zaaranżowania odpowiednich sytuacji interpersonalnych w języku angielskim; ocena umiejętności poprowadzenia dyskusji w języku angielskim - dyskusja prowadzona na podstawie przygotowanego wcześniej referatu multimedialnego lub zaproponowanego filmu (tematyka wybrana przez Studenta, skonsultowana z prowadzącym zajęcia, zgodna z kierunkiem studiów i/lub zainteresowaniami Studenta)

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie interaktywnych ćwiczeń mają na celu osadzenie typowych metod, procedur i praktyk związanych z szeroko pojętymi relacjami interpersonalnym,i jak również różnymi sferami doradczo – trenerskimi w języku angielskim. Moduł Konwersatorium w języku angielskim należy do grupy przedmiotów fakultatywnych, studenci wybierają jeden z proponowanych przez prowadzącego tematów zajęć albo składają własne propozycje autorskie. Tematyka poszczególnych konwersatoriów jest zależna od zgłoszonych propozycji i mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Celem modułu jest pogłębienie znajomości języka specjalistycznego zarówno w aspekcie zasobu leksykalnego właściwego dla dyscypliny, jak i typowych zwrotów specjalistycznych.

Prowadzący wprowadza stopniowo terminologię angielską w zakresie pojęć i teorii naukowych w ogóle a w szczególności w zakresie wypranej dyscypliny naukowej; dodatkowo Student przygotowuje i gromadzi odpowiednie - zgodne z kierunkiem studiów - anglojęzyczne źródła naukowe.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler, Marcin Fabjański
Prowadzący grup: Gabriela Besler, Marcin Fabjański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Konwersatorium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zależy od prowadzącego zajęcia - informacje można znaleźć przy opisie zajęć dla poszczególnych grup

Pełny opis:

Zajęcia prowadzący kształtuje wg. swojego pomysłu - informacje można znaleźć przy opisie zajęć dla poszczególnych grup

Uwagi:

2 rok Doradztwo filozoficzne i coaching, studia stacjonarne I stopnia

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Maciej Stanek, Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Konwersatorium - Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)