Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-DF-S1-TR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium II
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Gabriela Besler, Aleksander Kopka, Maciej Stanek, Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kontynuacja 'Translatorium I'. Ocena na podstawie złożonych tłumaczeń obcojęzycznych tekstów na język polski oraz fragmentów tekstów własnych Studentów na język obcy.

Pełny opis:

Celem modułu jest rozwinięcie przez studentów umiejętności pracy z specjalistycznym tekstem obcojęzycznym. Bazując na umiejętnościach wyniesionych z lektoratów translatorium zmierza do, po pierwsze, ukierunkowania słownictwa na treści związane bezpośrednio z kierunkiem studiów, po drugie, do wypracowania umiejętności niezbędnych do właściwego zrozumienia tekstu, wreszcie po trzecie, do wypracowania umiejętności jego adekwatnego przekładu. Efektem końcowym kształcenia w ramach tego modułu winna być umiejętność samodzielnego zrozumienia i przekładu tekstu specjalistycznego.

Prowadzący dba o to, by Studenci wybrali teksty specjalistyczne o charakterze naukowym (obcojęzyczna terminologia specjalistyczna związana z kierunkiem studiów)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubalica, Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Tomasz Kubalica, Alicja Pietras, Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kontynuacja 'Translatorium I'. Ocena na podstawie złożonych tłumaczeń obcojęzycznych tekstów na język polski oraz fragmentów tekstów własnych Studentów na język obcy.

Pełny opis:

Celem modułu jest rozwinięcie przez studentów umiejętności pracy z specjalistycznym tekstem obcojęzycznym. Bazując na umiejętnościach wyniesionych z lektoratów translatorium zmierza do, po pierwsze, ukierunkowania słownictwa na treści związane bezpośrednio z kierunkiem studiów, po drugie, do wypracowania umiejętności niezbędnych do właściwego zrozumienia tekstu, wreszcie po trzecie, do wypracowania umiejętności jego adekwatnego przekładu. Efektem końcowym kształcenia w ramach tego modułu winna być umiejętność samodzielnego zrozumienia i przekładu tekstu specjalistycznego.

Prowadzący dba o to, by Studenci wybrali teksty specjalistyczne o charakterze naukowym (obcojęzyczna terminologia specjalistyczna związana z kierunkiem studiów)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Sułkowska-Janowska
Prowadzący grup: Tomasz Kubalica, Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Kontynuacja 'Translatorium I'. Ocena na podstawie złożonych tłumaczeń obcojęzycznych tekstów na język polski oraz fragmentów tekstów własnych Osób Studiujących na język obcy.

Pełny opis:

Celem modułu jest rozwinięcie przez studentów umiejętności pracy z specjalistycznym tekstem obcojęzycznym. Bazując na umiejętnościach wyniesionych z lektoratów translatorium zmierza do, po pierwsze, ukierunkowania słownictwa na treści związane bezpośrednio z kierunkiem studiów, po drugie, do wypracowania umiejętności niezbędnych do właściwego zrozumienia tekstu, wreszcie po trzecie, do wypracowania umiejętności jego adekwatnego przekładu. Efektem końcowym kształcenia w ramach tego modułu winna być umiejętność samodzielnego zrozumienia i przekładu tekstu specjalistycznego.

Prowadząca dba o to, by Osoby Studiujące wybrali teksty specjalistyczne o charakterze naukowym (obcojęzyczna terminologia specjalistyczna związana z kierunkiem studiów)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-16 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubalica
Prowadzący grup: Tomasz Kubalica, Mariola Sułkowska-Janowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)