Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek usług coachingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-DF-S2-RUC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek usług coachingowych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kiepas-Remesz
Prowadzący grup: Katarzyna Kiepas-Remesz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena: bardzo dobry (5.0) – obecność na min.90% godzinach zajęć

Ocena: dobry plus (4.5) - obecność na 80% godzin zajęciowych

Ocena: dobry (4.0) – obecność na 70% godzin zajęciowych

Ocena: dostateczny plus (3,5)- obecność na 60% godzin zajęciowych

Ocena: dostateczny (3,0)- obecność na 50% godzin zajęciowych

Prowadzący ocenia studenta/studentkę biorąc pod uwagę jego aktywne uczestniczenie w zajęciach. Dodatkowo studenci mają przeprowadzić wywiad z wybranym przez siebie aktywnym zawodowo coachem.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu dać studentom oraz studentkom poznanie zasad personal brandingu tak, by mogli samodzielnie budować markę własną. Zajęcia dają możliwość zadania pytań osobom, które już aktywnie pracują w zawodzie, poznania ich ścieżki kariery, by móc samemu stawiać swoje pierwsze zawodowe kroki. W ramach zajęć dodatkowo mają możliwość poznać kroki budowani własnej firmy.

Uwagi:

W ramach zajęć prowadząca poza omówieniem personal brandingu i przedstawieniem własnej ścieżki kariery, zaprasza ciekawe osoby, które przedstawiają swoją ścieżkę kariery i którym studenci mogę zadawać pytania ich interesujące.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kiepas-Remesz
Prowadzący grup: Katarzyna Kiepas-Remesz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena: bardzo dobry (5.0) – obecność na min.90% godzinach zajęć

Ocena: dobry plus (4.5) - obecność na 80% godzin zajęciowych

Ocena: dobry (4.0) – obecność na 70% godzin zajęciowych

Ocena: dostateczny plus (3,5)- obecność na 60% godzin zajęciowych

Ocena: dostateczny (3,0)- obecność na 50% godzin zajęciowych

Prowadzący ocenia studenta/studentkę biorąc pod uwagę jego aktywne uczestniczenie w zajęciach. Dodatkowo studenci mają przeprowadzić wywiad z wybranym przez siebie aktywnym zawodowo coachem.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu dać studentom oraz studentkom poznanie zasad personal brandingu tak, by mogli samodzielnie budować markę własną. Zajęcia dają możliwość zadania pytań osobom, które już aktywnie pracują w zawodzie, poznania ich ścieżki kariery, by móc samemu stawiać swoje pierwsze zawodowe kroki. W ramach zajęć dodatkowo mają możliwość poznać kroki budowani własnej firmy.

Uwagi:

W ramach zajęć prowadząca poza omówieniem personal brandingu i przedstawieniem własnej ścieżki kariery, zaprasza ciekawe osoby, które przedstawiają swoją ścieżkę kariery i którym studenci mogę zadawać pytania ich interesujące.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kiepas-Remesz
Prowadzący grup: Katarzyna Kiepas-Remesz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena: bardzo dobry (5.0) – obecność na min.90% godzinach zajęć

Ocena: dobry plus (4.5) - obecność na 80% godzin zajęciowych

Ocena: dobry (4.0) – obecność na 70% godzin zajęciowych

Ocena: dostateczny plus (3,5)- obecność na 60% godzin zajęciowych

Ocena: dostateczny (3,0)- obecność na 50% godzin zajęciowych

Prowadzący ocenia studenta/studentkę biorąc pod uwagę jego aktywne uczestniczenie w zajęciach. Dodatkowo studenci mają przeprowadzić wywiad z wybranym przez siebie aktywnym zawodowo coachem.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu dać studentom oraz studentkom poznanie zasad personal brandingu tak, by mogli samodzielnie budować markę własną. Zajęcia dają możliwość zadania pytań osobom, które już aktywnie pracują w zawodzie, poznania ich ścieżki kariery, by móc samemu stawiać swoje pierwsze zawodowe kroki. W ramach zajęć dodatkowo mają możliwość poznać kroki budowani własnej firmy.

Uwagi:

W ramach zajęć prowadząca poza omówieniem personal brandingu i przedstawieniem własnej ścieżki kariery, zaprasza ciekawe osoby, które przedstawiają swoją ścieżkę kariery i którym studenci mogę zadawać pytania ich interesujące.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)