Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 3, Konwersacja 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-NA-S2PJA3-KW-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego: Moduł 3, Konwersacja 3
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Gałajda, David Schauffler
Prowadzący grup: Justyna Jajszczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Gałajda
Prowadzący grup: Błażej Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Gałajda
Prowadzący grup: Agnieszka Ślęzak-Świat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ślęzak-Świat
Prowadzący grup: Agnieszka Ślęzak-Świat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią trzech ocen, które studenci zdobywają w trakcie kursu:

1) wypowiedź ustna na zajęciach: Studenci są

oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa – krótszych lub dłuższych wypowiedzi ustnych, aktywności oraz przygotowania się do zajęć;

2) zaliczenie ustne 1: rozmowy w parach na temat wylosowany przez studentów;

3) zaliczenie ustne 2: indywidualna rozmowa ze studentem na temat wylosowanego przez studenta zagadnienia.


Skala ocen:

3,25 (65%) - (3)

3,26 (65,2%) - 3,75 (75%) - (3,5)

3,76 (75,2%) - 4,25 (85%) - (4)

4,26 (85,2%) - 4,75 (95%) - (4,5)

4,76 (95,2%) - 5,00 (100%) - (5)


Pełny opis:

Studenci na zajęciach z przedmiotu konwersacja rozwijają umiejętność mówienia w języku angielskim na poziomie CPE – C1, doskonalą płynność

wypowiedzi, poprawność językową i wymowę. Studenci są także zaangażowani w ćwiczenie interakcyjnych umiejętności komunikacyjnych. Podczas zajęć szczególną uwagę zwraca się także na rozwijanie znajomości słownictwa, zwłaszcza tematycznego oraz (dzięki przerabianym tematom)

rozwijanie świadomości językowej i kulturowej u studentów. Podczas zajęć zwraca się także uwagę na poprawną interpretację przekazu a student

powinien rozwijać prezentowane własne poglądy z wykorzystaniem posiadanych informacji z wiedzy ogólnej. Podczas zajęć prowadzący może

wykorzystać różnego rodzaju tematy, które rozwiną dyskusję, zaangażują studentów do pracy na zajęciach oraz pozwolą im na rozwijanie własnych

zainteresowań.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ślęzak-Świat
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)