Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo: Moduł 3, Gramatyka opisowa języka angielskiego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FA-TX-S1-GO3-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo: Moduł 3, Gramatyka opisowa języka angielskiego 3
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Szcześniak
Prowadzący grup: Artur Kijak, Paulina Polak, Konrad Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test semestralny oraz test pisemny pod koniec semestru


bardzo dobry – student zna zagadnienia poruszone na zajęciach, i potrafi je zdefiniować. Dodatkowo, student dysponuje wiedzą zdobytą samodzielnie wybiegającą poza zagadnienia omówione na zajęciach.

dobry – student zna zagadnienia poruszone na zajęciach i potrafi je zdefiniować

dostateczny – student zna zagadnienia poruszone na

zajęciach, potrafi je zdefiniować, przy czym ma problemy z zastosowaniem wiedzy w odniesieniu do konkretnych przykładów użycia języka. (Warunkiem jets otrzymanie 65% punktów)

niedostateczny – student nie opanował materiału omówionego na zajęciach.

Pełny opis:

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową zdania i relacjami między jednostkami składniowymi zdania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Szcześniak
Prowadzący grup: Artur Kijak, Paulina Polak, Konrad Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test semestralny oraz test pisemny pod koniec semestru


bardzo dobry – student zna zagadnienia poruszone na zajęciach, i potrafi je zdefiniować. Dodatkowo, student dysponuje wiedzą zdobytą samodzielnie wybiegającą poza zagadnienia omówione na zajęciach.

dobry – student zna zagadnienia poruszone na zajęciach i potrafi je zdefiniować

dostateczny – student zna zagadnienia poruszone na

zajęciach, potrafi je zdefiniować, przy czym ma problemy z zastosowaniem wiedzy w odniesieniu do konkretnych przykładów użycia języka. (Warunkiem jets otrzymanie 65% punktów)

niedostateczny – student nie opanował materiału omówionego na zajęciach.

Pełny opis:

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową zdania i relacjami między jednostkami składniowymi zdania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Szcześniak
Prowadzący grup: Artur Kijak, Paulina Polak, Konrad Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test semestralny oraz test pisemny pod koniec semestru


bardzo dobry – student zna zagadnienia poruszone na zajęciach, i potrafi je zdefiniować. Dodatkowo, student dysponuje wiedzą zdobytą samodzielnie wybiegającą poza zagadnienia omówione na zajęciach.

dobry – student zna zagadnienia poruszone na zajęciach i potrafi je zdefiniować

dostateczny – student zna zagadnienia poruszone na

zajęciach, potrafi je zdefiniować, przy czym ma problemy z zastosowaniem wiedzy w odniesieniu do konkretnych przykładów użycia języka. (Warunkiem jets otrzymanie 65% punktów)

niedostateczny – student nie opanował materiału omówionego na zajęciach.

Pełny opis:

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową zdania i relacjami między jednostkami składniowymi zdania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Cetnarowska
Prowadzący grup: Bożena Cetnarowska, Grzegorz Drożdż, Alina Jackiewicz, Artur Kijak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu (OKM) jest średnią arytmetyczną z ocen końcowych uzyskanych na zaliczenie wykładu oraz na zaliczenie ćwiczeń.

Każda z tych dwóch ocen musi być oceną pozytywną.


Pełny opis:

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową zdania i relacjami między jednostkami składniowymi zdania.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Cetnarowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)