Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S1-WPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy naukowej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wołek
Prowadzący grup: Piotr Machura, Marta Ples-Bęben, Magdalena Wołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest tożsama z oceną z warsztatów.


Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w podstawy pracy naukowej. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki dotyczące wyboru tematu prac, przygotowania literatury, wykonywania notatek z lektury, strukturyzacji tekstu, argumentowania własnych racji, jasnego i możliwie prostego prezentowania tez i wyników badań, sporządzania bibliografii oraz przypisów. Jednym z ważnych elementów kursu jest wskazanie zestawu typowych fraz i środków stylistycznych stosowanych w pisaniu poszczególnych części tekstu oraz nauka redagowania i pracy na tekstach gotowych.

Uwagi:

Na zajęciach może zostać wykorzystana platforma MS Teams.

Absolwenci innego kierunku studiów mogą zostać zwolnieni z zajęć z oceną bardzo dobrą.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler, Marta Ples-Bęben, Magdalena Wołek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztat - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest tożsama z oceną z warsztatów.


Pełny opis:

Przedmiot wprowadza w podstawy pracy naukowej. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną techniki dotyczące wyboru tematu prac, przygotowania literatury, wykonywania notatek z lektury, strukturyzacji tekstu, argumentowania własnych racji, jasnego i możliwie prostego prezentowania tez i wyników badań, sporządzania bibliografii oraz przypisów. Jednym z ważnych elementów kursu jest wskazanie zestawu typowych fraz i środków stylistycznych stosowanych w pisaniu poszczególnych części tekstu oraz nauka redagowania i pracy na tekstach gotowych.

Uwagi:

Na zajęciach może zostać wykorzystana platforma MS Teams.

Absolwenci innego kierunku studiów mogą zostać zwolnieni z zajęć z oceną bardzo dobrą.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)