Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-HS-S1-HNPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowożytnej powszechnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Prowadzący grup: Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i ćwiczeń; aby uzyskać pozytywną ocenę końcową z modułu, oceny z ćwiczeń i wykładu muszą być pozytywne.

Na początku semestru studenci otrzymują link do prezentacji multimedialnej zawierającej fotografie dzieł, który znajomość obowiązuje podczas pierwszej części egzaminu oraz listę tematów na jego drugą część. Zaliczenie pierwszej części egzaminu jest warunkiem przystąpienia do drugiej części.

Pierwsza część egzaminu polega na rozpoznaniu 10 dzieł sztuki (nazwa/tytuł, autor, czas powstania).

Maksymalna liczba punktów: 30

Ocena dostateczna – 21-23

Ocena dobra – 24-26

Ocena bardzo dobra – 27-30

Druga część egzaminu - pisemna wypowiedź na wskazany temat z udostępnionej uprzednio listy. W przypadku konieczności przeprowadzenia egzaminu online - wypowiedź ustna na dwa wskazane tematy.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje historię sztuki powszechnej doby renesansu i manieryzmu ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk artystycznych z terenu Italii, Niderlandów, Francji i Rzeszy Niemieckiej. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane: chronologia sztuki nowożytnej na tle przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych; główne centra artystyczne; sylwetki najważniejszych artystów; dzieła przełomowe z punktu widzenia rozwoju sztuki; nowatorskie rozwiązania formalne ukształtowane w epoce nowożytnej. W ramach ćwiczeń zostaną pogłębione niektóre zagadnienia zasygnalizowane na wykładach, np. renesansowy dwór artystyczny, neoplatonizm w sztuce renesansowej, nowożytne traktaty i wzorniki a ich zastosowanie praktyczne; zostaną poddane analizie stylowo-formalnej wybranej dzieła malarskie, rzeźbiarskie i architektoniczne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Prowadzący grup: Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z wykładu (waga 0,6) i ćwiczeń (waga 0,4).

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje historię sztuki powszechnej doby renesansu, manieryzmu i baroku ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk artystycznych z terenu Italii, Niderlandów, Francji i Rzeszy Niemieckiej, a w przypadku sztuki barokowej również krajów monarchii habsburskiej, Rosji, Hiszpanii i Portugalii oraz ich amerykańskich kolonii. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane: chronologia sztuki nowożytnej na tle przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych; główne centra artystyczne; sylwetki najważniejszych artystów; dzieła przełomowe z punktu widzenia rozwoju sztuki; nowatorskie rozwiązania formalne ukształtowane w epoce nowożytnej. W ramach ćwiczeń zostaną pogłębione niektóre zagadnienia zasygnalizowane na wykładach, np. renesansowy dwór artystyczny, neoplatonizm w sztuce renesansowej, nowożytne traktaty i wzorniki a ich zastosowanie praktyczne; zostaną poddane analizie stylowo-formalnej wybranej dzieła malarskie, rzeźbiarskie i architektoniczne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Prowadzący grup: Mirosława Sobczyńska-Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z wykładu (waga 0,6) i ćwiczeń (waga 0,4).

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje historię sztuki powszechnej doby renesansu, manieryzmu i baroku ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk artystycznych z terenu Italii, Niderlandów, Francji i Rzeszy Niemieckiej, a w przypadku sztuki barokowej również krajów monarchii habsburskiej, Rosji, Hiszpanii i Portugalii oraz ich amerykańskich kolonii. W ramach wykładu zostaną zaprezentowane: chronologia sztuki nowożytnej na tle przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych; główne centra artystyczne; sylwetki najważniejszych artystów; dzieła przełomowe z punktu widzenia rozwoju sztuki; nowatorskie rozwiązania formalne ukształtowane w epoce nowożytnej. W ramach ćwiczeń zostaną pogłębione niektóre zagadnienia zasygnalizowane na wykładach, np. renesansowy dwór artystyczny, neoplatonizm w sztuce renesansowej, nowożytne traktaty i wzorniki a ich zastosowanie praktyczne; zostaną poddane analizie stylowo-formalnej wybranej dzieła malarskie, rzeźbiarskie i architektoniczne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)