Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terminologia i techniki rzemiosła artystycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-HS-S1-TTRA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia i techniki rzemiosła artystycznego
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ:

- obecność na zajęciach i znajomość zaproponowanych lektur

- aktywy udział w dyskusji i analizie obiektów w trakcie ćwiczeń

- przygotowanie karty wybranego zabytku i wysłanie jej w pliku PDF


WYKŁADY ZALICZANE NA PODSTAWIE OBECNOŚCI


PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM:

- egzamin ustny

- część teoretyczna: dwa zagadnienia z listy

- część praktyczna: opis jednego obiektu


ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

1. Organizacja cechów średniowiecznych

2. Pozycja artysty na dworach wczesno nowożytnych

3. Wartość materialna malarstwa i sztuk dekoracyjnych do pierwszej połowy XVI wieku

4. Arrasy niderlandzkie jako obiekt kolekcjonerstwa dworów europejskich

5. Główne ośrodki produkcji arrasów w XV i XVI wieku

6. Techniki tkackie i hafciarskie

7. Techniki dekoracyjne szat liturgicznych

8. Pasy kontuszowe. Początki, wytwornie, stylistyka

9. Heraldyka kościelna

10. Heraldyka i ikonografia regaliów

11. Kunkammera na dworach europejskich w XVI wieku

12. Kolekcjonerstwo na dworach Habsburgów w XVI wieku

13. Import obiektów złotniczych do Rzeczpospolitej w XVI wieku

14. Biżuteria patriotyczna w Polsce

15. Techniki zdobnicze i wykończeniowe wyrobów metalowych

16. Techniki odlewnicze

17. Rodzaje i części składowe kielichów oraz paten

18. Kompozycja i rodzaje monstrancji

19. Typologia świeczników

20. Typologia ambon

21. Przykłady snycerstwa wczesno nowożytnego

22. Typologia krzeseł i leżanek

23. Typologia stołów

24. Typologia łoży

25. Typologia szaf

26. Historia produkcji meblarskiej w Kolbuszowie i Gdańsku

27. Pierwsze ośrodki produkcji porcelany w Polsce i Europie

28. Szkoły kamieniarskie i złoża w Europie

29. Marmur i alabaster jako materiały kamieniarskie i rzeźbiarskie w sztuce polskiej doby nowożytnej

30. Wzorniki i ornamenty renesansowe

31. Północnoeuropejski ornament manierystyczny

32. Ornamenty barokowe we Włoszech i Francji

33. Orientalizm w rzemiośle artystycznym: porcelana, jedwab, papier

34. Postulaty ruchu Art and Craft

Pełny opis:

Kurs Wstęp: Rzemiosło artystyczne ma na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z technikami i opisem sztuk dekoracyjnych oraz ich terminologii. W trakcie zajęć student zapozna się z teorią dotyczącą opisu złotnictwa, metaloplastyki, kowalstwa, snycerstwa, meblarstwa, odlewnictwa, medalierstwa, kamieniarstwa i innych. Kurs obejmuje 7 wykładów oraz 7 zajęć praktycznych w trakcie których student poznaje najważniejsze materiały oraz techniki dekoracyjne. W cyklu wykładów poruszone zostaną zagadnienia związane z historią rzemiosła i sztuk dekoracyjnych od XV wieku do początków XIX wieku. W trakcie zajęć ćwiczeniowych prowadzone są dyskusje analityczne i debaty na tematy zaproponowane przez prowadzącego, które wymagają znajomości lektur. Podsumowaniem części praktycznej jest przygotowanie przez każdego uczestnika zajęć karty zabytku. Kurs kończy się egzaminem ustnym.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZEŃ:

- obecność na zajęciach i znajomość zaproponowanych lektur

- aktywy udział w dyskusji i analizie obiektów w trakcie ćwiczeń

- przygotowanie karty wybranego zabytku i wysłanie jej w pliku PDF


WYKŁADY ZALICZANE NA PODSTAWIE OBECNOŚCI


PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM:

- egzamin ustny

- część teoretyczna: dwa zagadnienia z listy

- część praktyczna: opis jednego obiektu


ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

1. Organizacja cechów średniowiecznych

2. Pozycja artysty na dworach wczesno nowożytnych

3. Wartość materialna malarstwa i sztuk dekoracyjnych do pierwszej połowy XVI wieku

4. Arrasy niderlandzkie jako obiekt kolekcjonerstwa dworów europejskich

5. Główne ośrodki produkcji arrasów w XV i XVI wieku

6. Techniki tkackie i hafciarskie

7. Techniki dekoracyjne szat liturgicznych

8. Pasy kontuszowe. Początki, wytwornie, stylistyka

9. Heraldyka kościelna

10. Heraldyka i ikonografia regaliów

11. Kunkammera na dworach europejskich w XVI wieku

12. Kolekcjonerstwo na dworach Habsburgów w XVI wieku

13. Import obiektów złotniczych do Rzeczpospolitej w XVI wieku

14. Biżuteria patriotyczna w Polsce

15. Techniki zdobnicze i wykończeniowe wyrobów metalowych

16. Techniki odlewnicze

17. Rodzaje i części składowe kielichów oraz paten

18. Kompozycja i rodzaje monstrancji

19. Typologia świeczników

20. Typologia ambon

21. Przykłady snycerstwa wczesno nowożytnego

22. Typologia krzeseł i leżanek

23. Typologia stołów

24. Typologia łoży

25. Typologia szaf

26. Historia produkcji meblarskiej w Kolbuszowie i Gdańsku

27. Pierwsze ośrodki produkcji porcelany w Polsce i Europie

28. Szkoły kamieniarskie i złoża w Europie

29. Marmur i alabaster jako materiały kamieniarskie i rzeźbiarskie w sztuce polskiej doby nowożytnej

30. Wzorniki i ornamenty renesansowe

31. Północnoeuropejski ornament manierystyczny

32. Ornamenty barokowe we Włoszech i Francji

33. Orientalizm w rzemiośle artystycznym: porcelana, jedwab, papier

34. Postulaty ruchu Art and Craft

Pełny opis:

Kurs Wstęp: Rzemiosło artystyczne ma na celu przybliżenie studentom zagadnień związanych z technikami i opisem sztuk dekoracyjnych oraz ich terminologii. W trakcie zajęć student zapozna się z teorią dotyczącą opisu złotnictwa, metaloplastyki, kowalstwa, snycerstwa, meblarstwa, odlewnictwa, medalierstwa, kamieniarstwa i innych. Kurs obejmuje 7 wykładów oraz 7 zajęć praktycznych w trakcie których student poznaje najważniejsze materiały oraz techniki dekoracyjne. W cyklu wykładów poruszone zostaną zagadnienia związane z historią rzemiosła i sztuk dekoracyjnych od XV wieku do początków XIX wieku. W trakcie zajęć ćwiczeniowych prowadzone są dyskusje analityczne i debaty na tematy zaproponowane przez prowadzącego, które wymagają znajomości lektur. Podsumowaniem części praktycznej jest przygotowanie przez każdego uczestnika zajęć karty zabytku. Kurs kończy się egzaminem ustnym.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)