Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-KO-N1-FJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia języka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach i samodzielnej lektury proponowanej literatury.

5 - bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień

4.5 – bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień, nieliczne braki lub błędy rzeczowe

4 - dobra znajomość omawianych zagadnień

3.5 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień

3 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień, liczne braki i błędy rzeczowe

Studentom zostanie udostępniony spis pytań, z których zostaną skonstruowane zestawy egzaminacyjne.


Pełny opis:

17.10.2021

Podział znaków i filozoficzne koncepcje znaku

G. Frege jako „ojciec” analitycznej filozofii języka

Filozofia języka w ujęciu Wittgensteina z okresu Tractatus logico-philosophicus

Filozofia języka w ujęciu Wittgensteina z okresu Dociekań filozoficznych

7.11.2021

Kategorie wyrażeń językowych. Nazwa. Nazwy własne , nazwy ogólne, nazwy puste. Deskrypcje. Sztywny desygnator

Nieostrość wyrażeń. Problem czy bogactwo języka?

Zdanie. Podział zdań. Zdanie a sąd/myśl. Nastawienie sądzeniowe. Analityczność.

Okazjonalność

8.01.2022

Oxfordzka filozofia języka. Austin i i Searle a akty mowy

Pragmatyka. Presupozycje i implikatury

Definicja jako „zabieg” na języku

Zdania pytajne i odpowiedzi.

Egzamin zerowy

Uwagi:

Bibliografia. Pozycje polecane

Brożek A., Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria i zastosowania praktyczne. Warszawa 2007.

Carnap R., Logiczna składnia języka. Warszawa 1995.

Carnap R., Pisma semantyczne. Warszawa 2007.

Dawidson D., Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Warszawa 1992.

Filozofia języka. Red. B. Stanosz. Warszawa 1993.

Frege G., Pisma semantyczne. Warszawa 1977.

Kotarbińska J., Z zagadnień teorii nauki i teorii języka. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe 1990.

Kublikowski R., Definicje i rozwój wiedzy. Od Arystotelesa do Putnama. Lublin 2013.

Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. Red. J. Pelc. Warszawa 1967.

Miller A.: Philosophy of Lanuage. Second Edition. London, Routledge 2007.

Muszyński Z., Komunikacja i znaczenie. Semantyczny aspekt komunikacji. Lublin 2000.

Od zdań do aktów mowy. Rozważania lingwistyczne i filozoficzne. Red. P. Stalmaszczyk. Łódź 2015.

Prechtl P., Wprowadzenie do filozofii języka. Wydawnictwo WAM 2007.

Przewodnik po filozofii języka. Red. J. Odrowąż-Sypniewska. Kraków : Wydawnictwo WAM 2016.

Russell B., Badania dotyczące znaczenia i prawdy. Wydawnictwo WAM 2011.

Walentukiewicz W., Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej. Katowice 2011.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne. Warszawa 2000.

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus. Warszawa 1997.

Wojan K., Języki sztuczne. Zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek? Gdańsk 2015.

Żegleń U., Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury. Toruń 2000.

Polecane strony internetowe

Philosophy of Language, https://www.youtube.com/c/Bebeflapula/playlists [dostęp 10.10.2021].

Oksfordzka filozofia języka https://www.youtube.com/watch?v=vPrkXm5NLmI [dostęp 10.10.2021].

Searle J. Philosophy of Language, https://www.youtube.com/watch?v=Uk5pIzCNOzU [dostęp 10.10.2021].

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach i samodzielnej lektury proponowanej literatury.

5 - bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień

4.5 – bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień, nieliczne braki lub błędy rzeczowe

4 - dobra znajomość omawianych zagadnień

3.5 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień

3 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień, liczne braki i błędy rzeczowe

Studentom zostanie udostępniony spis pytań, z których zostaną skonstruowane zestawy egzaminacyjne.


Pełny opis:

8.10.2021 Podział znaków i filozoficzne koncepcje znaku

G. Frege jako „ojciec” analitycznej filozofii języka

Filozofia języka w ujęciu Wittgensteina z okresu Tractatus logico-philosophicus

Filozofia języka w ujęciu Wittgensteina z okresu Dociekań filozoficznych

5.11.2021 Kategorie wyrażeń językowych. Nazwa. Nazwy własne , nazwy ogólne, nazwy puste. Deskrypcje. Sztywny desygnator

Nieostrość wyrażeń. Problem czy bogactwo języka?

Zdanie. Podział zdań. Zdanie a sąd/myśl. Nastawienie sądzeniowe. Analityczność.

Okazjonalność

11.12.2022 Oxfordzka filozofia języka. Austin i i Searle a akty mowy

Pragmatyka. Presupozycje i implikatury

Definicja jako „zabieg” na języku

Zdania pytajne i odpowiedzi.

Egzamin zerowy

Uwagi:

Bibliografia. Pozycje polecane

Brożek A., Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria i zastosowania praktyczne. Warszawa 2007.

Carnap R., Logiczna składnia języka. Warszawa 1995.

Carnap R., Pisma semantyczne. Warszawa 2007.

Dawidson D., Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Warszawa 1992.

Filozofia języka. Red. B. Stanosz. Warszawa 1993.

Frege G., Pisma semantyczne. Warszawa 1977.

Kotarbińska J., Z zagadnień teorii nauki i teorii języka. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe 1990.

Kublikowski R., Definicje i rozwój wiedzy. Od Arystotelesa do Putnama. Lublin 2013.

Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. Red. J. Pelc. Warszawa 1967.

Miller A.: Philosophy of Lanuage. Second Edition. London, Routledge 2007.

Muszyński Z., Komunikacja i znaczenie. Semantyczny aspekt komunikacji. Lublin 2000.

Od zdań do aktów mowy. Rozważania lingwistyczne i filozoficzne. Red. P. Stalmaszczyk. Łódź 2015.

Prechtl P., Wprowadzenie do filozofii języka. Wydawnictwo WAM 2007.

Przewodnik po filozofii języka. Red. J. Odrowąż-Sypniewska. Kraków : Wydawnictwo WAM 2016.

Russell B., Badania dotyczące znaczenia i prawdy. Wydawnictwo WAM 2011.

Walentukiewicz W., Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej. Katowice 2011.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne. Warszawa 2000.

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus. Warszawa 1997.

Wojan K., Języki sztuczne. Zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek? Gdańsk 2015.

Żegleń U., Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury. Toruń 2000.

Polecane strony internetowe

Philosophy of Language, https://www.youtube.com/c/Bebeflapula/playlists [dostęp 10.10.2021].

Oksfordzka filozofia języka https://www.youtube.com/watch?v=vPrkXm5NLmI [dostęp 10.10.2021].

Searle J. Philosophy of Language, https://www.youtube.com/watch?v=Uk5pIzCNOzU [dostęp 10.10.2021].

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach i samodzielnej lektury proponowanej literatury obowiązkowej.

5 - bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień

4.5 – bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień, nieliczne braki lub błędy rzeczowe

4 - dobra znajomość omawianych zagadnień

3.5 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień

3 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień, liczne braki i błędy rzeczowe

Zostanie udostępniony spis pytań, z których zostaną skonstruowane zestawy egzaminacyjne.


Pełny opis:

Kurs filozofii języka obejmuje następujące tematy:

1. Podział znaków i filozoficzne koncepcje znaku

2. Gottlob Frege jako „ojciec” zwrotu lingwistycznego w filozofii i analitycznej filozofii języka

3. Filozofia języka w ujęciu Ludwiga Wittgensteina z okresu Tractatus logico-philosophicus

4. Filozofia języka w ujęciu Ludwiga Wittgensteina z okresu Dociekań filozoficznych

5. Nazwa. Nazwy własne, nazwy ogólne, nazwy puste.

6. Deskrypcje. Sztywny desygnator. Okazjonalność wyrażeń

7. Nieostrość wyrażeń. Problem czy bogactwo języka?

8. Zdanie. Podział zdań. Zdanie a sąd/myśl. Analityczność.

9. Oxfordzka filozofia języka. Austin i akty mowy

10. Pragmatyka. Presupozycje i implikatury

11. Definicja jako „zabieg” na języku

12. Zdania pytajne i odpowiedzi.

Stopniowo zostanie wprowadzona terminologia angielska z zakresu filozofii języka i odniesienia do anglojęzycznej literatury przedmiotu.

Uwagi:

Literatura obowiązkowa:

Frege G. Sens i znaczenie. W: tenże, Pisma semantyczne. Warszawa 1977, s. 60-89.

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus. Warszawa 1997.

Literatura dodatkowa:

Brożek A., Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria i zastosowania praktyczne. Warszawa 2007.

Carnap R., Logiczna składnia języka. Warszawa 1995.

Carnap R., Pisma semantyczne. Warszawa 2007.

Dawidson D., Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Warszawa 1992.

Filozofia języka. Red. B. Stanosz. Warszawa 1993.

Frege G., Pisma semantyczne. Warszawa 1977.

Kotarbińska J., Z zagadnień teorii nauki i teorii języka. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe 1990.

Kublikowski R., Definicje i rozwój wiedzy. Od Arystotelesa do Putnama. Lublin 2013.

Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. Red. J. Pelc. Warszawa 1967.

Miller A.: Philosophy of Lanuage. Second Edition. London, Routledge 2007.

Muszyński Z., Komunikacja i znaczenie. Semantyczny aspekt komunikacji. Lublin 2000.

Od zdań do aktów mowy. Rozważania lingwistyczne i filozoficzne. Red. P. Stalmaszczyk. Łódź 2015.

Prechtl P., Wprowadzenie do filozofii języka. Wydawnictwo WAM 2007.

Przewodnik po filozofii języka. Red. J. Odrowąż-Sypniewska. Kraków : Wydawnictwo WAM 2016.

Russell B., Badania dotyczące znaczenia i prawdy. Wydawnictwo WAM 2011.

Walentukiewicz W., Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej. Katowice 2011.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne. Warszawa 2000.

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus. Warszawa 1997.

Wojan K., Języki sztuczne. Zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek? Gdańsk 2015.

Żegleń U., Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury. Toruń 2000.

Polecane strony internetowe

Philosophy of Language, https://www.youtube.com/watch?v=V9eetTwDfuI&list=PLHmE1AN-8HjvH6zjz3rCkKuqZpcnnkhuE [dostęp 11.10.2023].

Oksfordzka filozofia języka https://www.youtube.com/watch?v=vPrkXm5NLmI [dostęp 11.10.202].

Searle J. Philosophy of Language, https://www.youtube.com/watch?v=Uk5pIzCNOzU [dostęp 11.10.2023].

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Besler
Prowadzący grup: Gabriela Besler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)