Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki zdalnego uczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-KO-S1-TZU1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki zdalnego uczenia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Simiński
Prowadzący grup: Roman Simiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa bazuje na ocenie indywidualnej aktywności studenta w ramach laboratorium i wykładów. Ustalone oceny sprowadzane są do skali zgodnej z regulaminem studiów w Uniwersytecie Śłąskim.

Pełny opis:

Moduł Techniki Zdalnego Uczenia poświęcony przekazaniu wiedzy na temat metod i technik zdalnego uczenia się oraz wyrobieniu umiejętności skutecznego korzystania z owych metod i technik z wykorzystaniem wybranych narzędzi pracy zdalnej. W ramach zajęć studenci identyfikują wspólny obszar uczenia się, definiują jego cele oraz realizują ćwiczenia praktyczne wskazujące jak skutecznie i efektywnie uczyć się z wykorzystaniem podejścia zdalnego i dostępnych narzędzi zdalnego uczenia się.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Simiński
Prowadzący grup: Roman Simiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa bazuje na ocenie indywidualnej aktywności studenta w ramach laboratorium i wykładów. Ustalone oceny sprowadzane są do skali zgodnej z regulaminem studiów w Uniwersytecie Śłąskim.

Pełny opis:

Moduł Techniki Zdalnego Uczenia poświęcony przekazaniu wiedzy na temat metod i technik zdalnego uczenia się oraz wyrobieniu umiejętności skutecznego korzystania z owych metod i technik z wykorzystaniem wybranych narzędzi pracy zdalnej. W ramach zajęć studenci identyfikują wspólny obszar uczenia się, definiują jego cele oraz realizują ćwiczenia praktyczne wskazujące jak skutecznie i efektywnie uczyć się z wykorzystaniem podejścia zdalnego i dostępnych narzędzi zdalnego uczenia się.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)