Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-KU-S1-HS02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny – test/slajdówka

Pełny opis:

Moduł historia sztuki to 30 godzin wykładów obejmujących najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju aktywności twórczej człowieka na przestrzeni dziejów. Student w ramach zajęć poznaje najważniejsze metody badawcze historii sztuki użyteczne przy opisie sztuk plastycznych oraz dzieł architektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ikonograficzne i ikonologicznej. Kurs podzielony został na cztery bloki tematyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność, nowoczesność i współczesność. Każda grupa tematów zawiera trzy tematy szczegółowe.

Moduł częściowo prowadzony będzie symultanicznie, natomiast część tematów studenci opracują we własnym zakresie na podstawie materiałów przekazanych przez prowadzącego, wypełniając karty pracy.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny – test/slajdówka

Pełny opis:

Moduł historia sztuki to 30 godzin wykładów obejmujących najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju aktywności twórczej człowieka na przestrzeni dziejów. Student w ramach zajęć poznaje najważniejsze metody badawcze historii sztuki użyteczne przy opisie sztuk plastycznych oraz dzieł architektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ikonograficzne i ikonologicznej. Kurs podzielony został na cztery bloki tematyczne: starożytność, średniowiecze, nowożytność, nowoczesność i współczesność. Każda grupa tematów zawiera trzy tematy szczegółowe.

Moduł częściowo prowadzony będzie symultanicznie na platofrmie MS Teams, natomiast część tematów studenci opracują we własnym zakresie na podstawie materiałów przekazanych przez prowadzącego, wypełniając karty pracy - Moodle.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)