Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Światowe konteksty sztuki polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-MP-S1-SKSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Światowe konteksty sztuki polskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Budzik, Jolanta Tambor
Prowadzący grup: Justyna Budzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Konwersatorium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Studentom zostanie przydzielone 5 zadań indywidualnych w Teams. Na ocenę dst należy wykonać 3 zadania, na ocenę db - 4, na ocenę bdb - 5 zadań.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę na temat zjawisk sztuki światowej i jej wpływu na sztukę polską. Potrafi wskazać miejsce sztuki polskiej w kulturze światowej. Posiada umiejętności interpretacji wzajemnych relacji w obrębie sztuki w kontekście ogólnoświatowym. Docenia doniosłość wzajemnych relacji w sztuce i ich wpływ na otaczający świat. Obszar poznania obejmuje sztuki plastyczne, „wielotworzywowe” i muzykę.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Budzik, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor
Prowadzący grup: Justyna Budzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Konwersatorium - Zaliczenie z modułu
Sposób ustalania oceny końcowej:

Prezentacja multimedialna: każdorazowo elementy prezetnacji będą przygotowywane przez studentów przed zajęciami lub w trakcie zajęć warsztatowych.

Szczegółowe kryteria oceny zostaną ustalone z grupą w trakcie semestru. Zostaną zastosowane elementy oceny koleżeńskiej i samooceny.

Pełny opis:

Student posiada podstawową wiedzę na temat zjawisk sztuki światowej i jej wpływu na sztukę polską. Potrafi wskazać miejsce sztuki polskiej w kulturze światowej. Posiada umiejętności interpretacji wzajemnych relacji w obrębie sztuki w kontekście ogólnoświatowym. Docenia doniosłość wzajemnych relacji w sztuce i ich wpływ na otaczający świat. Obszar poznania obejmuje sztuki plastyczne, „wielotworzywowe” i muzykę.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Tambor
Prowadzący grup: Agnieszka Tambor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Konwersatorium - Zaliczenie z modułu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)