Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań regionalnych (wprowadzenie do regionalistyki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-TH-S1-MBR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań regionalnych (wprowadzenie do regionalistyki)
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalewski Jahromi
Prowadzący grup: Piotr Kowalewski Jahromi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Od studentów oczekuje się znajomości literatury zalecanej przy poszczególnych spotkaniach oraz aktywnego udziału w zajęciach, tj. wypowiadania się na podnoszone w trakcie danego spotkania zagadnienia.

Konieczny element kursu stanowi przygotowanie przez uczestników autorskich reportaży na temat problematyki regionalnej ( w formie filmu, wywiadu lub prezentacji). Reportaże powinny zostać przedstawione na jednych 3 ostatnich zajęć. Czas na każdy reportaż to ok 8-12 minut. Tematyka jest dowolna, ale powinna zostać do końca listopada zatwierdzona przez prowadzącego. Dotyczyć może ona na przykład: video-spaceru historycznego, wywiadu z starszymi członkami rodziny lub społeczności lokalnej, działalności stowarzyszeń regionalnych w miejscu zamieszkania studenta, aktywności miejscowych instytucji kultury/życia społecznego w zakresie regionalistyki, postaci regionalnego/lokalnego bohatera/rów i zaistniałych tam form jego/ich upamiętnienia etc.

Osoby przygotowujące i prezentujące na zajęciach referaty – o ile uzyskają z nich ocenę pozytywną – są zwolnione z obowiązku przygotowania reportażu.

Postępy uczestników zajęć oceniane będą wg następujących zasad:

a. czynne uczestnictwo w zajęciach do 30% oceny łącznej

b. przygotowanie projektu do 50% oceny łącznej

c. zaliczenie mapy regionów europejskich (NUTS 2) do 20% oceny łącznej


Pełny opis:

Zajęcia mają służyć zapoznaniu studentów z ideą oraz zjawiskiem regionalizmu jako istotnym składnikiem zarówno współczesności, jak i przeszłości Europy. Jednocześnie wprowadzać ich one będą w krąg wybranych zagadnień (poznawczych i metodologicznych) regionalistyki jako specyficznej dziedziny badań w obrębie nauk o człowieku, zwłaszcza zaś w obrębie historii. Uczestniczy winni przyswoić sobie zasób podstawowych pojęć i kategorii tutaj stosowanych oraz uzyskać orientację w zakresie podstaw empirycznych (źródłowych) badań regionalnych, właściwych dla nich strategii i sposobów prowadzenia dociekań, pełnionych przez nie funkcji społecznych, a wreszcie niektórych trudności występujących przy ich praktykowaniu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalewski Jahromi
Prowadzący grup: Piotr Kowalewski Jahromi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Od studentów oczekuje się znajomości literatury zalecanej przy poszczególnych spotkaniach oraz aktywnego udziału w zajęciach, tj. wypowiadania się na podnoszone w trakcie danego spotkania zagadnienia.

Konieczny element kursu stanowi przygotowanie przez uczestników autorskich reportaży na temat problematyki regionalnej ( w formie filmu, wywiadu lub prezentacji). Reportaże powinny zostać przedstawione na jednych 3 ostatnich zajęć. Czas na każdy reportaż to ok 8-12 minut. Tematyka jest dowolna, ale powinna zostać do końca listopada zatwierdzona przez prowadzącego. Dotyczyć może ona na przykład: video-spaceru historycznego, wywiadu z starszymi członkami rodziny lub społeczności lokalnej, działalności stowarzyszeń regionalnych w miejscu zamieszkania studenta, aktywności miejscowych instytucji kultury/życia społecznego w zakresie regionalistyki, postaci regionalnego/lokalnego bohatera/rów i zaistniałych tam form jego/ich upamiętnienia etc.

Osoby przygotowujące i prezentujące na zajęciach referaty – o ile uzyskają z nich ocenę pozytywną – są zwolnione z obowiązku przygotowania reportażu.

Postępy uczestników zajęć oceniane będą wg następujących zasad:

a. czynne uczestnictwo w zajęciach do 30% oceny łącznej

b. przygotowanie projektu do 50% oceny łącznej

c. zaliczenie mapy regionów europejskich (NUTS 2) do 20% oceny łącznej


Pełny opis:

Zajęcia mają służyć zapoznaniu studentów z ideą oraz zjawiskiem regionalizmu jako istotnym składnikiem zarówno współczesności, jak i przeszłości Europy. Jednocześnie wprowadzać ich one będą w krąg wybranych zagadnień (poznawczych i metodologicznych) regionalistyki jako specyficznej dziedziny badań w obrębie nauk o człowieku, zwłaszcza zaś w obrębie historii. Uczestniczy winni przyswoić sobie zasób podstawowych pojęć i kategorii tutaj stosowanych oraz uzyskać orientację w zakresie podstaw empirycznych (źródłowych) badań regionalnych, właściwych dla nich strategii i sposobów prowadzenia dociekań, pełnionych przez nie funkcji społecznych, a wreszcie niektórych trudności występujących przy ich praktykowaniu.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalewski Jahromi
Prowadzący grup: Piotr Kowalewski Jahromi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Od studentów oczekuje się znajomości literatury zalecanej przy poszczególnych spotkaniach oraz aktywnego udziału w zajęciach, tj. wypowiadania się na podnoszone w trakcie danego spotkania zagadnienia.

Konieczny element kursu stanowi przygotowanie przez uczestników autorskich reportaży na temat problematyki regionalnej ( w formie filmu, wywiadu lub prezentacji). Reportaże powinny zostać przedstawione na jednych 3 ostatnich zajęć. Czas na każdy reportaż to ok 10-15 minut. Tematyka jest dowolna, ale powinna zostać do końca listopada zatwierdzona przez prowadzącego. Dotyczyć może ona na przykład: video-spaceru historycznego, wywiadu z starszymi członkami rodziny lub społeczności lokalnej, działalności stowarzyszeń regionalnych w miejscu zamieszkania studenta, aktywności miejscowych instytucji kultury/życia społecznego w zakresie regionalistyki, postaci regionalnego/lokalnego bohatera/rów i zaistniałych tam form jego/ich upamiętnienia etc.

Osoby przygotowujące i prezentujące na zajęciach referaty – o ile uzyskają z nich ocenę pozytywną – są zwolnione z obowiązku przygotowania reportażu.

Postępy uczestników zajęć oceniane będą wg następujących zasad:

a. czynne uczestnictwo w zajęciach do 30% oceny łącznej

b. przygotowanie projektu do 50% oceny łącznej

c. zaliczenie mapy regionów europejskich (NUTS 2) do 20% oceny łącznej


Pełny opis:

Zajęcia mają służyć zapoznaniu studentów z ideą oraz zjawiskiem regionalizmu jako istotnym składnikiem zarówno współczesności, jak i przeszłości Europy. Jednocześnie wprowadzać ich one będą w krąg wybranych zagadnień (poznawczych i metodologicznych) regionalistyki jako specyficznej dziedziny badań w obrębie nauk o człowieku, zwłaszcza zaś w obrębie historii. Uczestniczy winni przyswoić sobie zasób podstawowych pojęć i kategorii tutaj stosowanych oraz uzyskać orientację w zakresie podstaw empirycznych (źródłowych) badań regionalnych, właściwych dla nich strategii i sposobów prowadzenia dociekań, pełnionych przez nie funkcji społecznych, a wreszcie niektórych trudności występujących przy ich praktykowaniu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)