Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka prowadzenia wycieczek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-TH-S1-MPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia wycieczek
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Hojka
Prowadzący grup: Zbigniew Hojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą ustalenia oceny jest obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach. Dodatkowo każdy student jest zobowiązany do napisania pracy semestralnej.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z metodami prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych dla grup zwykłych jak i kwalifikowanych, specjalnych, szkolnych oraz grup z udziałem osób niepełnosprawnych. Na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia:

-formy prezentacji dla grup pieszych

-formy prezentacji dla grup autokarowych

-formy prezentacji dla turystów przemieszczających się pieszo i autokarem

-obowiązki administracyjne przewodników w czasie oprowadzania grup

-użycie środków audio w czasie oprowadzania grup

-przepisy prawne i pragmatyka oprowadzania grup w poszczególnych krajach europejskich

-zasób informacyjny i jego przekaz w czasie oprowadzania turystów

-konstruowanie planów wycieczek dla w/w typu grup

-przygotowanie modelowej trasy przewodnickiej krajowej

-przygotowanie modelowej trasy przewodnickiej zagranicznej

-problem rzetelności informacji przekazywanych przez przewodników

-mapy w przewodnikach turystycznych

-selekcja informacji przekazywanych przez przewodników turystycznych

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Hojka
Prowadzący grup: Zbigniew Hojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą ustalenia oceny jest obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach terenowych w czasie, których zapoznaje się z modelowymi przykładami prowadzenia grup turystycznych.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z metodami prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych dla grup zwykłych jak i kwalifikowanych, specjalnych, szkolnych oraz grup z udziałem osób niepełnosprawnych. Na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia:

-formy prezentacji dla grup pieszych

-formy prezentacji dla grup autokarowych

-formy prezentacji dla turystów przemieszczających się pieszo i autokarem

-obowiązki administracyjne przewodników w czasie oprowadzania grup

-użycie środków audio w czasie oprowadzania grup

-przepisy prawne i pragmatyka oprowadzania grup w poszczególnych krajach europejskich

-zasób informacyjny i jego przekaz w czasie oprowadzania turystów

-konstruowanie planów wycieczek dla w/w typu grup

-przygotowanie modelowej trasy przewodnickiej krajowej

-przygotowanie modelowej trasy przewodnickiej zagranicznej

-problem rzetelności informacji przekazywanych przez przewodników

-mapy w przewodnikach turystycznych

-selekcja informacji przekazywanych przez przewodników turystycznych

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Hojka
Prowadzący grup: Zbigniew Hojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą ustalenia oceny jest obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach terenowych w czasie, których zapoznaje się z modelowymi przykładami prowadzenia grup turystycznych.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z metodami prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych dla grup zwykłych jak i kwalifikowanych, specjalnych, szkolnych oraz grup z udziałem osób niepełnosprawnych. Na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia:

-formy prezentacji dla grup pieszych

-formy prezentacji dla grup autokarowych

-formy prezentacji dla turystów przemieszczających się pieszo i autokarem

-obowiązki administracyjne przewodników w czasie oprowadzania grup

-użycie środków audio w czasie oprowadzania grup

-przepisy prawne i pragmatyka oprowadzania grup w poszczególnych krajach europejskich

-zasób informacyjny i jego przekaz w czasie oprowadzania turystów

-konstruowanie planów wycieczek dla w/w typu grup

-przygotowanie modelowej trasy przewodnickiej krajowej

-przygotowanie modelowej trasy przewodnickiej zagranicznej

-problem rzetelności informacji przekazywanych przez przewodników

-mapy w przewodnikach turystycznych

-selekcja informacji przekazywanych przez przewodników turystycznych

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Hojka
Prowadzący grup: Zbigniew Hojka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą ustalenia oceny jest obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach. Student zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach terenowych w czasie, których zapoznaje się z modelowymi przykładami prowadzenia grup turystycznych.

Pełny opis:

Student zapoznaje się z metodami prowadzenia wycieczek pieszych i autokarowych dla grup zwykłych jak i kwalifikowanych, specjalnych, szkolnych oraz grup z udziałem osób niepełnosprawnych. Na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia:

-formy prezentacji dla grup pieszych

-formy prezentacji dla grup autokarowych

-formy prezentacji dla turystów przemieszczających się pieszo i autokarem

-obowiązki administracyjne przewodników w czasie oprowadzania grup

-użycie środków audio w czasie oprowadzania grup

-przepisy prawne i pragmatyka oprowadzania grup w poszczególnych krajach europejskich

-zasób informacyjny i jego przekaz w czasie oprowadzania turystów

-konstruowanie planów wycieczek dla w/w typu grup

-przygotowanie modelowej trasy przewodnickiej krajowej

-przygotowanie modelowej trasy przewodnickiej zagranicznej

-problem rzetelności informacji przekazywanych przez przewodników

-mapy w przewodnikach turystycznych

-selekcja informacji przekazywanych przez przewodników turystycznych

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)