Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumental Methods in Mineralogy and Petrology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-GE-S2-403
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumental Methods in Mineralogy and Petrology
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedm. obowiązkowe - 1 sem. Geochemia i mineralogia /stacjonarne II stopnia/
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 38 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Czaja
Prowadzący grup: Kamila Banasik, Maria Czaja, Evgeny Galuskin, Irina Galuskina, Janusz Janeczek, Rafał Juroszek, Tomasz Krzykawski, Aniela Matuszewska, Beata Smieja-Król, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest oceną średnią 6 ocen cząstkowych, z 6zakresów tematycznych (metod) omawianych podczas tego kursu, z tym zastrzeżeniem, że należy uzyskać ocenę pozytywną z każdej części.

Każda z 6 ocen cząstkowych powstaje na podstawie raportu po zakończeniu omawiania każdej z metod oraz wykonania pomiarów i dyskusji otrzymanych wyników.

Oceniany jest wstęp teoretyczny raportu, w którym student dokumentuje znajomość podstaw danej metody. Ta ocena jest składową do "oceny z wykładu".

Oceniana jest część doświadczalna, w której student przedstawia przebieg pomiaru (pomiarów), uzyskane wyniki i ich dyskusję. Ta ocena jest składową "oceny z ćwiczeń".

Ocena końcowa z modułu jest średnią "oceny z wykładu" i "oceny z ćwiczeń" w proporcji: 40% część z wykładów i 60% część z ćwiczeń.


Pełny opis:

Moduł "Instrumentalne metody badań minerałów i skał" daje studentom praktyczną umiejętność pracy z podstawowymi współczesnymi metodami badawczymi.

Student zdobędzie umiejętność wyboru odpowiedniej metody badawczej i wykonania pomiarów, oraz uzyska umiejętność przygotowania warsztatu badawczego oraz analizy i krytycznej dyskusji uzyskanych wyników.

W trakcie wykładów w szczególności gruntownie pozna następujące metody badawcze:

1.współczesne metody analizy chemicznej – AAS, ICP- MS, ICP-OES, XRF,

2.metody dyfrakcyjne jako narzędzia identyfikacji fazowej, analizy ilościowej oraz badań strukturalnych

3.metoda fluorescencji rentgenowskiej

4.skaninowa mikroskopia elektronowa z analizą chemiczna w mikroobszarze

5.spektroskopia wibracyjna Ramana

6.spektroskopia wibracyjna w podczerwieni.

W czasie zajęć laboratoryjnych pozna procedury właściwego przygotowania próbek do badań, procedury metodyczne oraz metody obliczania i interpretacji uzyskanych wyników wraz z analizą błędów. W szczególności wykonane zostaną 1.Wstępna praca laboratoryjna nad próbkami – opis, separacja, wybór metod badawczych, przygotowanie materiału do oznaczeń jakościowych i ilościowych; wykonanie oznaczeń składu chemicznego minerału z wykonanych analiz chemicznych; wykonanie analizy błędów; obliczanie wzorów krystalochemicznych minerałów;

2.Identyfikacja fazowa minerałów metodą dyfrakcji rentgenowskiej- obliczanie parametrów komórki elementarnej oraz wielkości krystalitów i naprężeń sieci.

3.analiza średniego składu chemicznego metodą XRF

4.morfologia oraz skład chemiczny badanych minerałów i skał metoda elektronowej mikroskopii skaningowej przy zastosowaniu detektorów WDS, EDS, EBSD;

5.identyfikacja faz mineralnych za pomocą katalogu widm Ramana

6.identyfikacja faz mineralnych za pomocą widm w podczerwieni

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 z powodu epidemii znaczna część zajęć musi odbywać się zdalnie. Kiedy tylko ustąpią najbardziej surowe restrykcje, zajęcia laboratoryjne wrócą do formy zajęć bezpośrednich.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 38 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Czaja
Prowadzący grup: Maria Czaja, Evgeny Galuskin, Irina Galuskina, Janusz Janeczek, Rafał Juroszek, Tomasz Krzykawski, Aniela Matuszewska, Beata Smieja-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest oceną średnią 6 ocen cząstkowych, z 6zakresów tematycznych (metod) omawianych podczas tego kursu, z tym zastrzeżeniem, że należy uzyskać ocenę pozytywną z każdej części.

Każda z 6 ocen cząstkowych powstaje na podstawie raportu po zakończeniu omawiania każdej z metod oraz wykonania pomiarów i dyskusji otrzymanych wyników.

Oceniany jest wstęp teoretyczny raportu, w którym student dokumentuje znajomość podstaw danej metody. Ta ocena jest składową do "oceny z wykładu".

Oceniana jest część doświadczalna, w której student przedstawia przebieg pomiaru (pomiarów), uzyskane wyniki i ich dyskusję. Ta ocena jest składową "oceny z ćwiczeń".

Ocena końcowa z modułu jest średnią "oceny z wykładu" i "oceny z ćwiczeń" w proporcji: 40% część z wykładów i 60% część z ćwiczeń.


Pełny opis:

Moduł "Instrumentalne metody badań minerałów i skał" daje studentom praktyczną umiejętność pracy z podstawowymi współczesnymi metodami badawczymi.

Student zdobędzie umiejętność wyboru odpowiedniej metody badawczej i wykonania pomiarów, oraz uzyska umiejętność przygotowania warsztatu badawczego oraz analizy i krytycznej dyskusji uzyskanych wyników.

W trakcie wykładów w szczególności gruntownie pozna następujące metody badawcze:

1.współczesne metody analizy chemicznej – AAS, ICP- MS, ICP-OES, XRF,

2.metody dyfrakcyjne jako narzędzia identyfikacji fazowej, analizy ilościowej oraz badań strukturalnych

3.metoda fluorescencji rentgenowskiej

4.skaninowa mikroskopia elektronowa z analizą chemiczna w mikroobszarze

5.spektroskopia wibracyjna Ramana

6.spektroskopia wibracyjna w podczerwieni.

W czasie zajęć laboratoryjnych pozna procedury właściwego przygotowania próbek do badań, procedury metodyczne oraz metody obliczania i interpretacji uzyskanych wyników wraz z analizą błędów. W szczególności wykonane zostaną 1.Wstępna praca laboratoryjna nad próbkami – opis, separacja, wybór metod badawczych, przygotowanie materiału do oznaczeń jakościowych i ilościowych; wykonanie oznaczeń składu chemicznego minerału z wykonanych analiz chemicznych; wykonanie analizy błędów; obliczanie wzorów krystalochemicznych minerałów;

2.Identyfikacja fazowa minerałów metodą dyfrakcji rentgenowskiej- obliczanie parametrów komórki elementarnej oraz wielkości krystalitów i naprężeń sieci.

3.analiza średniego składu chemicznego metodą XRF

4.morfologia oraz skład chemiczny badanych minerałów i skał metoda elektronowej mikroskopii skaningowej przy zastosowaniu detektorów WDS, EDS, EBSD;

5.identyfikacja faz mineralnych za pomocą katalogu widm Ramana

6.identyfikacja faz mineralnych za pomocą widm w podczerwieni

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 z powodu epidemii znaczna część zajęć musi odbywać się zdalnie. Kiedy tylko ustąpią najbardziej surowe restrykcje, zajęcia laboratoryjne wrócą do formy zajęć bezpośrednich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)