Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instrumentalne metody badań w geologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-GS-S1-139 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumentalne metody badań w geologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Czaja
Prowadzący grup: Maria Czaja, Evgeny Galuskin, Irina Galuskina, Rafał Juroszek, Tomasz Krzykawski, Aniela Matuszewska, Ádám Nádudvari, Danuta Smołka-Danielowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot jako moduł obejmuje wykład i zajęcia laboratoryjne. Wykład przedstawia 6 metod badawczych realizowany jest podczas 15 godzin, zaś zajęcia laboratoryjne to godzin 60. Podstawą otrzymania oceny pozytywnej modułu jest otrzymanie 6 ocen pozytywnych za sprawozdania / raporty z 6 metod instrumentalnych. Każdy raport powinien składać się ze wstępu teoretycznego, stosownego do treści wykładowych oraz z części eksperymentalnej. Ocena części pierwszej każdego ze sprawozdań to 1/6 oceny za część wykładową, zaś ocena części drugiej każdego ze sprawozdań, to 1/6 oceny za część laboratoryjną modułu. Ocena modułu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i laboratorium. Zastrzeżono, że zarówno wykład, jak i ćwiczenia oraz konsekwentnie moduł będą zaliczone wtedy i tylko wtedy, kiedy wszystkie oceny cząstkowe wszystkich sprawozdań będą pozytywne.

Pełny opis:

W trakcie zajęć z tego modułu student pozna 6 podstawowych metod instrumentalnych wykorzystywanych w badaniach próbek geologicznych. Poznanie tych metod nie będzie tylko zestawieniem danych encyklopedycznych na temat każdej z metod, ale rzeczywistym poznaniem zalet i ograniczeń każdej z nich. Student pozna możliwości badawcze metod analizy chemicznej związków nieorganicznych oraz materii organicznej. Pozna i nauczy się wykorzystywać takie metody identyfikacji minerałów i innych faz stałych w próbkach środowiskowych, jak metody dyfrakcyjne, metody obrazowania elektronowej mikroskopii skaningowej oraz metody spektroskopii wibracyjnej (podczerwieni i Ramana). Student, wykonując bezpośrednio pomiary lub uczestnicząc w ich przeprowadzeniu, zapozna się z metodami pracy laboratoryjnej, takimi jak przygotowanie próbek do badań, odpowiednie dla każdej z metod, nauczy się omawiania wyników pomiarów / analiz będzie dokonywane z analizą błędów. Pisanie sprawozdań z wykonanych zajęć laboratoryjnych nauczy studenta pisania raportów laboratoryjnych oraz krytycznego czytania opracowań laboratoryjnych, wykonanych przez inne osoby czy jednostki badawcze.

Praca na przygotowaniem próbek, wykonanie pomiarów oraz interpretacja otrzymanych wyników dostarczą także studentowi bezpośrednio zdobytej wiedzy na temat czasochłonności i kosztochłonności poszczególnych oznaczeń.

Przedmiot ten, jako całość wyposaży studenta w podstawową wiedzę o współczesnych metodach badawczych stosowanych w geologii oraz w podstawowe umiejętności pracy w laboratorium badawczym.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.