Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy geologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-KIER-102 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy geologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. geografii /stacjonarne I stopnia/
Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. geologii /stacjonarne I stopnia/
Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. geologii stosowanej - inżynierskiej /stacjonarne I stopnia/
Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. geologii stosowanej /stacjonarne I stopnia/
Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. inżynierii zagrożeń środowiskowych /stacjonarne I stopnia/
Przedmioty obowiązkowe - 1 sem. inżynierii zagrożeń środowiskowych /stacjonarne I stopnia/
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Burda, Małgorzata Nita
Prowadzący grup: Jolanta Burda, Rafał Juroszek, Halina Pawelec, Dorota Środek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z laboratorium i z egzaminu. Ocena z modułu jest średnią arytmetyczną z tych dwóch ocen.

Pełny opis:

Moduł składa się z wykładów (30 godzin) i laboratorium (45 godzin).

Celem modułu jest opis i wyjaśnienie podstawowych procesów geologicznych, przebiegających zarówno na powierzchni jak i we wnętrzu Ziemi oraz przedstawienie zasad makroskopowej identyfikacji minerałów skałotwórczych i skał.

Dzięki modułowi student uzyskuje umiejętność rozpoznawania i charakteryzowania zjawisk przyrodniczych o podłożu geologicznym oraz zdobywa wiedzę umożliwiającą rozwinięcie wyobraźni przestrzennej w odniesieniu do podstawowych elementów budowy geologicznej w ujęciu dwuwymiarowym (mapa, przekrój). Poza tym, student zdobywa umiejętność makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał wraz z identyfikacją procesów prowadzących do ich powstania, zna podstawowe klasyfikacje minerałów i skał.

Treści programowe modułu:

Geologia jako dziedzina nauki. Budowa i ewolucja Ziemi.

Procesy endogeniczne: Poziome i pionowe ruchy płyt litosfery. Trzęsienia ziemi. Ruchy orogeniczne. Deformacje skał. Struktury tektoniczne. Procesy magmowe. Geneza i ewolucja magmy. Minerały skałotwórcze skał magmowych. Klasyfikacja i przegląd skał magmowych. Procesy metamorficzne. Minerały skałotwórcze skał metamorficznych. Klasyfikacja i przegląd systematyczny skał metamorficznych.

Procesy egzogeniczne: Wietrzenie. Środowiska sedymentacyjne. Minerały skałotwórcze skał osadowych. Charakterystyka skał osadowych: geneza, klasyfikacja i przegląd systematyczny. Metody określania wieku skał. Skala czasu geologicznego - główne wydarzenia w historii litosfery (zmiany paleogeograficzne, cykle orogeniczne) i biosfery.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Burda
Prowadzący grup: Jolanta Burda, Halina Pawelec, Dorota Środek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z laboratorium i z egzaminu. Ocena z modułu jest średnią arytmetyczną z tych dwóch ocen.

Pełny opis:

Moduł składa się z wykładów (30 godzin) i laboratorium (45 godzin).

Celem modułu jest opis i wyjaśnienie podstawowych procesów geologicznych, przebiegających zarówno na powierzchni jak i we wnętrzu Ziemi oraz przedstawienie zasad makroskopowej identyfikacji minerałów skałotwórczych i skał.

Dzięki modułowi student uzyskuje umiejętność rozpoznawania i charakteryzowania zjawisk przyrodniczych o podłożu geologicznym oraz zdobywa wiedzę umożliwiającą rozwinięcie wyobraźni przestrzennej w odniesieniu do podstawowych elementów budowy geologicznej w ujęciu dwuwymiarowym (mapa, przekrój). Poza tym, student zdobywa umiejętność makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał wraz z identyfikacją procesów prowadzących do ich powstania, zna podstawowe klasyfikacje minerałów i skał.

Treści programowe modułu:

Geologia jako dziedzina nauki. Budowa i ewolucja Ziemi.

Procesy endogeniczne: Poziome i pionowe ruchy płyt litosfery. Trzęsienia ziemi. Ruchy orogeniczne. Deformacje skał. Struktury tektoniczne. Procesy magmowe. Geneza i ewolucja magmy. Minerały skałotwórcze skał magmowych. Klasyfikacja i przegląd skał magmowych. Procesy metamorficzne. Minerały skałotwórcze skał metamorficznych. Klasyfikacja i przegląd systematyczny skał metamorficznych.

Procesy egzogeniczne: Wietrzenie. Powierzchniowe ruchy masowe. Środowiska sedymentacyjne. Minerały skałotwórcze skał osadowych. Charakterystyka skał osadowych: geneza, klasyfikacja i przegląd systematyczny. Metody określania wieku skał. Skala czasu geologicznego - główne wydarzenia w historii litosfery (zmiany paleogeograficzne, cykle orogeniczne) i biosfery.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.