Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka II
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brożek
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Sławomir Borymski, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Dominik Chłond, Agata Daszkowska-Golec, Jacek Francikowski, Barbara Franielczyk-Pietyra, Marek Kaczmarzyk, Michał Krzyżowski, Renata Kurtyka, Iga Lewin, Agata Nicewicz, Teresa Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Izabela Poprawa, Magdalena Rost-Roszkowska, Krzysztof Sitko, Piotr Skubała, Agnieszka Sosinka, Aneta Spyra, Miriam Szurman-Zubrzycka, Artur Taszakowski, Alina Urbisz, Karina Wieczorek, Grażyna Wilczek, Zbigniew Wilczek, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pracownia licencjacka II W2-S1BI19-1BL-10 - edycja

Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I. W dalszym ciągu student ma możliwość uczestniczenia w zajęciach

laboratoryjnych zgodnych z jego preferencjami i zainteresowaniami. Uczy się zasad pracy w laboratorium biologicznym (poznaje plany badawcze,

terminarze i harmonogramy badań jednostki/promotora) i/lub poznaje reguły pracy w terenie oraz hodowli/szklarni. Ćwiczy umiejętności w zakresie

przygotowywania stanowiska pracy, bazy materiałowo-sprzętowej oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz

specjalistycznej aparatury pomiarowej. Systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego

tekstu naukowego. Końcowym efektem modułu jest przedłożenie do recenzji i obrony manuskryptu pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem

opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Barczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Gabriela Barczyk, Anna Cieplok, Jacek Francikowski, Małgorzata Gaj, Urszula Guzik, Paweł Kaczmarek, Marek Kaczmarzyk, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Magdalena Kowalska, Michał Krzyżowski, Marzena Kurowska, Renata Kurtyka, Paweł Kwiatkowski, Iga Lewin, Anna Markowicz, Mirosław Nakonieczny, Małgorzata Pawlik, Magdalena Rost-Roszkowska, Małgorzata Rudnicka, Krzysztof Sitko, Agnieszka Sosinka, Miriam Szurman-Zubrzycka, Monika Tarnawska, Alina Urbisz, Anna Urbisz, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Pracownia licencjacka II W2-S1BI19-1BL-10 - edycja

Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I. W dalszym ciągu student ma możliwość uczestniczenia w zajęciach

laboratoryjnych zgodnych z jego preferencjami i zainteresowaniami. Uczy się zasad pracy w laboratorium biologicznym (poznaje plany badawcze,

terminarze i harmonogramy badań jednostki/promotora) i/lub poznaje reguły pracy w terenie oraz hodowli/szklarni. Ćwiczy umiejętności w zakresie

przygotowywania stanowiska pracy, bazy materiałowo-sprzętowej oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz

specjalistycznej aparatury pomiarowej. Systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego

tekstu naukowego. Końcowym efektem modułu jest przedłożenie do recenzji i obrony manuskryptu pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem

opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Barczyk
Prowadzący grup: Anna Cieplok, Łukasz Depa, Marek Kaczmarzyk, Mirosław Nakonieczny, Agnieszka Nowak, Teresa Nowak, Anna Orczewska, Magdalena Rost-Roszkowska, Piotr Siupka, Aneta Spyra, Marcin Walczak, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)