Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia dla biologów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia dla biologów
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wojcieszyńska
Prowadzący grup: Izabela Greń, Agnieszka Mrozik, Agnieszka Nowak, Danuta Wojcieszyńska, Andrzej Woźnica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią ważoną oceny z laboratorium, konwersatorium i egzaminu. Ocena z laboratorium jest średnią ważoną oceny końcowej z kolokwiów cząstkowych (0,6) i oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach (0,4). Ocena z konwersatorium jest średnią z ocen uzyskanych w ramach poszczególnych zajęć. Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu pisemnego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zaznajamiają się z budową aminokwasów i ich właściwościami, budową i funkcją peptydów, białek i kwasów nukleinowych. Poznają mechanizmy: replikacji, transkrypcii i translacji u Procaryota i Eucaryota oraz modyfikacje potranslacyjne białek i mechanizmy kierowania białek.

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia związane z bioenergetyką reakcji biochemicznych i kinetyką enzymatyczną. Omawiane są koenzymy różnych klas oraz zagadnienia z wiązane z metabolizmem komórki (metabolizm cukrów, tłuszczów i związków azotowych).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wojcieszyńska
Prowadzący grup: Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.