Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama, Dominika Idziak-Helmcke, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Małgorzata Polak, Katarzyna Sala-Cholewa, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium, konwersatorium i egzaminu.

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - niedostateczny

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% – bardzo dobry

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Pełny opis:

Przedmiot „Biologia komórki” zapozna studenta z budową i funkcjonowaniem komórek eukariotycznych. Student nabędzie wiedzę z tematyki dotyczącej budowy i funkcji wszystkich kompartymentów komórki eukariotycznej zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, zapozna się z mechanizmami funkcjonowania komórek i podstawami ich różnicowania, utrwali wiedzę dotyczącą zastosowania odpowiednich technik mikroskopii świetlnej do analizy komórek eukariotycznych oraz współczesnych metod badań stosowanych w biologii komórki.

Uwagi:

Pełny regulamin zajęć z Biologii komórki znajduje się na stronie kursu na platformie Moodle (https://el.us.edu.pl/wnp/course/view.php?id=73). Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie laboratoriów i konwersatoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot w wyznaczonych przez prowadzących godzinach (terminy konsultacji znajdują się w USOS). Student ma możliwość ustalenia innego terminu konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu go (drogą e-mailową) z nauczycielem akademickim.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama, Robert Hasterok, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Artur Piński, Katarzyna Sala-Cholewa, Elżbieta Wolny, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium, konwersatorium i egzaminu.

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - niedostateczny

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% – bardzo dobry

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu. Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na konwersatoriach i laboratoriach.


Pełny opis:

Przedmiot „Biologia komórki” zapozna studenta z budową i funkcjonowaniem komórek eukariotycznych. Student nabędzie wiedzę z tematyki dotyczącej budowy i funkcji wszystkich kompartymentów komórki eukariotycznej zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, zapozna się z mechanizmami funkcjonowania komórek i podstawami ich różnicowania, utrwali wiedzę dotyczącą zastosowania odpowiednich technik mikroskopii świetlnej do analizy komórek eukariotycznych oraz podstaw preparatyki materiału biologicznego, a także współczesnych metod badań stosowanych w biologii komórki.

Uwagi:

Pełny regulamin zajęć z Biologii komórki znajduje się na stronie kursu na platformie Teams (https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2EItrTfcCpAlncCoBa18QAUDz8PQ9q26SDBm_m5NY5A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=dff3062d-da69-4cc7-a9a9-59aef0d12094&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311). Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie laboratoriów i konwersatoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot w wyznaczonych przez prowadzących godzinach (terminy konsultacji znajdują się w USOS). Student ma możliwość ustalenia innego terminu konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu go (drogą e-mailową) z nauczycielem akademickim. W przypadku nauczania zdalnego konsultacje również odbywają się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Mazur, Justyna Wróbel-Marek
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Robert Hasterok, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Ewa Robaszkiewicz, Katarzyna Sala-Cholewa, Alicja Tomasiak, Justyna Wróbel-Marek, Magdalena Zaranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną ustalaną na podstawie ocen z laboratorium, konwersatorium i egzaminu.

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - niedostateczny (2)

50-60% - dostateczny (3)

61-70% - dostateczny + (3,5)

71-80% - dobry (4)

81-90% - dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Uzyskanie zaliczenia z laboratorium i konwersatorium umożliwia przystąpienie do egzaminu. Egzamin obejmuje zagadnienia omawiane na konwersatoriach i laboratoriach.

Pełny opis:

Przedmiot „Biologia komórki” zapozna studenta z budową i funkcjonowaniem komórek eukariotycznych. Student nabędzie wiedzę z tematyki dotyczącej budowy i funkcji wszystkich kompartymentów komórki eukariotycznej zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej, zapozna się z mechanizmami funkcjonowania komórek i podstawami ich różnicowania, utrwali wiedzę dotyczącą zastosowania odpowiednich technik mikroskopii świetlnej do analizy komórek eukariotycznych oraz podstaw preparatyki materiału biologicznego, a także współczesnych metod badań stosowanych w biologii komórki.

Uwagi:

Pełny regulamin zajęć z Biologii komórki znajduje się na stronie kursu na platformie Teams w zespole "BIOLOGIA KOMÓRKI_BL_2022/2023.

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie laboratoriów i konwersatoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot w wyznaczonych przez prowadzących godzinach (terminy konsultacji znajdują się w USOS i na platformie Teams). Student ma możliwość ustalenia innego terminu konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu go (drogą e-mailową) z nauczycielem akademickim. W przypadku nauczania zdalnego konsultacje również odbywają się w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wróbel-Marek
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Lina Gouacem, Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Katarzyna Sala-Cholewa, Alicja Tomasiak, Justyna Wróbel-Marek, Magdalena Zaranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)