Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy cytologii i anatomii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-17A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy cytologii i anatomii roślin
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 33 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kolano
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Bożena Kolano, Ewa Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

- egzamin końcowy (60%)

- laboratorium (40%)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Na ocenę końcową laboratorium składa się ocena z kolokwium (40%), konwersatorium (30%) oraz ocena ciągła umiejętności praktycznych (30%). Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium oraz konwersatorium.


Skala ocen (z egzaminu i kolokwiów cząstkowych):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-89%

db: 75-84%

+dst: 60– 74%

dst: 51-59%

ndst: 0 – 49% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedze z zakresu struktury i funkcji komórki roślinnej. Student poznaje sposoby różnicowania się komórek i formowania się tkanek, a także uczy się rozpoznawać i charakteryzować poszczególne tkanki roślinne. Zapoznaje się z budową morfologiczną i anatomiczną organów roślinnych oraz zaznajamia się z cechami przystosowawczymi do różnych środowisk naturalnych (formy ekologiczne). Student nabywa umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych, stosowania podstawowych barwień cytologicznych i histologicznych oraz analizy mikroskopowej preparatów.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 33 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kolano
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama, Dominika Idziak-Helmcke, Bożena Kolano, Jolanta Kwaśniewska, Magdalena Senderowicz, Alicja Tomasiak, Magdalena Zaranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z:

- egzaminu końcowego (60%)

- laboratorium (40%)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Na ocenę końcową laboratorium składa się ocena z kolokwium (50%), konwersatorium (25%) oraz ocena ciągła umiejętności praktycznych (25%). Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium oraz konwersatorium.


Skala ocen (z egzaminu i kolokwiów cząstkowych):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-89%

db: 75-84%

+dst: 60– 74%

dst: 51-59%

ndst: 0 – 49% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedze z zakresu struktury i funkcji komórki roślinnej. Student poznaje sposoby różnicowania się komórek i formowania się tkanek, a także uczy się rozpoznawać i charakteryzować poszczególne tkanki roślinne. Zapoznaje się z budową morfologiczną i anatomiczną organów roślinnych oraz zaznajamia się z cechami przystosowawczymi do różnych środowisk naturalnych (formy ekologiczne). Student nabywa umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych, stosowania podstawowych barwień cytologicznych i histologicznych oraz analizy mikroskopowej preparatów.

Uwagi:

Informacje dotyczące zajęć oraz materiały dodatkowe będą zamieszczane w aplikacji MS Sway.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 33 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kolano
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Bożena Kolano, Jolanta Kwaśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z:

- egzaminu końcowego (60%)

- laboratorium (40%)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Na ocenę końcową laboratorium składa się ocena z kolokwium (50%), konwersatorium (25%) oraz ocena ciągła umiejętności praktycznych (25%). Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium oraz konwersatorium.


Skala ocen (z egzaminu i kolokwiów cząstkowych):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-89%

db: 75-84%

+dst: 60– 74%

dst: 51-59%

ndst: 0 – 49% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedze z zakresu struktury i funkcji komórki roślinnej. Student poznaje sposoby różnicowania się komórek i formowania się tkanek, a także uczy się rozpoznawać i charakteryzować poszczególne tkanki roślinne. Zapoznaje się z budową morfologiczną i anatomiczną organów roślinnych oraz zaznajamia się z cechami przystosowawczymi do różnych środowisk naturalnych (formy ekologiczne). Student nabywa umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych, stosowania podstawowych barwień cytologicznych i histologicznych oraz analizy mikroskopowej preparatów.

Uwagi:

Informacje dotyczące zajęć oraz materiały dodatkowe będą zamieszczane w aplikacji MS Sway. W trakcie zajęć wykorzystywana będzie metoda “Studium przypadków’ w celu rozwoju umiejętności studenta, takich jak poszukiwanie informacji. myślenie analityczne i twórcze, komunikowanie się i samodzielność.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 33 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kolano
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Bożena Kolano, Jolanta Kwaśniewska, Ewa Robaszkiewicz, Dana Trunova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z:

- egzaminu końcowego (60%)

- laboratorium (40%)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Na ocenę końcową laboratorium składa się ocena z kolokwium (50%), konwersatorium (25%) oraz ocena ciągła umiejętności praktycznych (25%). Ocena pozytywna z laboratorium wymaga zaliczenia każdej z aktywności weryfikowanej w ramach laboratorium Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium oraz konwersatorium.


Skala ocen (z egzaminu i kolokwiów cząstkowych):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-89%

db: 75-84%

+dst: 60– 74%

dst: 51-59%

ndst: 0 – 49% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje podstawową wiedze z zakresu struktury i funkcji komórki roślinnej. Student poznaje sposoby różnicowania się komórek i formowania się tkanek, a także uczy się rozpoznawać i charakteryzować poszczególne tkanki roślinne. Zapoznaje się z budową morfologiczną i anatomiczną organów roślinnych oraz zaznajamia się z cechami przystosowawczymi do różnych środowisk naturalnych (formy ekologiczne). Student nabywa umiejętność wykonywania preparatów mikroskopowych, stosowania podstawowych barwień cytologicznych i histologicznych oraz analizy mikroskopowej preparatów.

Uwagi:

Informacje dotyczące zajęć oraz materiały dodatkowe będą zamieszczane w aplikacji MS Sway. W trakcie zajęć wykorzystywana będzie metoda “Studium przypadków’ w celu rozwoju umiejętności studenta, takich jak poszukiwanie informacji. myślenie analityczne i twórcze, komunikowanie się i samodzielność.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)