Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-23-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Histologia ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Poprawa, Elżbieta Ulbrich
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska, Aleksandra Miernik, Izabela Poprawa, Agnieszka Sosinka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu ustalana jest na podstawie ocen z laboratorium (0,6), zaliczenia pisemnego z konwersatoriów (0,2) oraz z zaliczenia pisemnego z wykładów (0,2). Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów cząstkowych, oceny ciągłej aktywności studenta na zajęciach i sprawdzianu ze znajomości preparatów histologicznych. Student musi zaliczyć każdą część (wykład, konwersatorium, laboratorium).

Pełny opis:

Student na zajęciach zapoznaje się z budową, funkcją i lokalizacją następujących tkanek zwierzęcych:

1. Tkanka nabłonkowa

2. Tkanka łączna

3. Tkanka mięśniowa

4. Tkanka nerwowa i glejowa.

Uwagi:

Student ma prawo do:

jednej nieobecności w trakcie trwania laboratorium,

jednej nieobecności w trakcie trwania konwersatoriów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)