Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność grzybów, glonów i mszaków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-68 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność grzybów, glonów i mszaków
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Teresa Nowak, Adam Rostański, Łukasz Strzeleczek, Mariusz Wierzgoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z laboratorium (0,7) i z wykładu (0,3). Ocena końcowa z laboratorium jest średnią ważoną z ocen obydwu sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Ocena z wykładu uzyskana jest na podstawie kolokwium. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z każdej z form zajęć oceny pozytywnej (3,0).

Pełny opis:

Moduł Różnorodność grzybów, glonów i mszaków wyjaśnia i przybliża pozycję systematyczną grzybów, glonów i mszaków z uwzględnieniem najnowszych trendów w systematyce. Omawiane są kryteria podziału systematycznego. Przegląd zróżnicowania gromad glonów, śluzorośli, grzybów i porostów wraz z przybliżeniem zagadnień cykli rozwojowych, filogenezy i tendencji ewolucyjnych obejmuje:

1 – Podstawy różnorodności grzybów, glonów i mszaków wraz z podstawami systematyki

2 – Prokariotyczne fotoautotrofy

3 – Glony eukariotyczne

4 – Wędrówkę po królestwie Mycetalia: śluzorośla, grzyby, porosty

5 – Charakterystykę mszaków.

Zajęcia laboratoryjne obejmują następujące treści:

Charakterystyka i znaczenie w przyrodzie sinic (Cyanophyta),

- Ogólna charakterystyka i zróżnicowanie systematyczne glonów eukariotycznych:

- okrzemek (Bacillariophyta);

- zielenic właściwych (Chlorophyta: Chlorophyceae, Ulvophyceae);

- ramienic (Chlorophyta: Charophyceae);

- brunatnic (Phaeophyta);

- krasnorostów (Rhodobionta: Rhodophyta).

- Ogólna charakterystyka grzybów,

- Charakterystyka śluzorośli (Myxobionta: Myxomycota).

- Charakterystyka i zróżnicowanie systematyczne grzybów z podgromad:

- Chytridiomycotina;

- Zygomycotina;

- Ascomycotina;

- Basidiomycotina.

- Charakterystyka i zróżnicowanie systematyczne porostów (Lichenomycota);

- Charakterystyka mszaków (Bryophyta).

Uwagi:

Przedmiot kończy się zaliczeniem (wykładu i laboratorium)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.