Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mykologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BI19-1BL-68A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy mykologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Barbara Fojcik, Teresa Nowak, Łukasz Radosz, Adam Rostański, Karolina Ryś, Mariusz Wierzgoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z laboratorium (0,7) i z konwersatorium (0,3). Ocena końcowa z laboratorium jest średnią ważoną z ocen obydwu sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Ocena z konwersatorium uzyskana jest na podstawie aktywności na konwersatorium i oceny ze sprawdzianu pisemnego. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z każdej z form zajęć oceny pozytywnej.

Pełny opis:

Świat grzybów jest współcześnie mało znany i rzadko omawiany w programach studiów licencjackich. Ta niezwykle bogata grupa organizmów ma duże znaczenie dla funkcjonowania przyrody. Bez funkcjonowania grzybów saprofitycznych niemożliwy byłby właściwy rozkład materii organicznej i jej obieg w przyrodzie. Grzyby stanowią niezwykle ważny element ekosystemu globalnego. Grzyby zlichenizowane (porosty) grają znaczną rolę w pierwotnych stadiach sukcesji na obszarach wysokogórskich i klimacie chłodnym wchodzą w skład formacji roślinnej – tundry. Wszystkie wymienione grupy organizmów mają wielkie znaczenie dla człowiek oraz dla funkcjonowania ekosystemu globalnego.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta:

(1) wiedzy obejmującej znajomość pojęć dotyczących grzybów, organizmów grzybopodobnych i porostów.

(2) umiejętności rozpoznawania i nazywania ważnych grup organizmów grzybowych i grzybopodobnych (jak m.in. śluzorośla, lęgniaki, sprzężniaki, skoczkowce, workowce, podstawczaki oraz porosty);

(3) umiejętności wykorzystania zgromadzonej na ten temat wiedzy

(4) wiedzy na temat roli tej grupy organizmów dla człowieka oraz zagrożeń jakie mogą one powodować.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.