Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie II
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Małgorzata Gaj, Kornelia Gudyś, Alina Kafel, Eugeniusz Małkowski, Agnieszka Mrozik, Agata Nicewicz, Zofia Piotrowska-Seget, Weronika Rupik, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot, jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium licencjackiego I. Cele przedmiotu to: przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania tematów związanych z kierunkiem badań wybranego zespołu badawczego/promotora oraz własnej pracy licencjackiej na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu; wygłoszenie prezentacji oraz udział w dyskusji naukowej na temat przedstawianych zagadnień; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie podstawowych problemów i metod badawczych, ze szczególnym naciskiem na profil badawczy wybranego zespołu badawczego/promotora; przegląd literatury światowej z zakresu aktualnych zagadnień współczesnej biotechnologii i jej wykorzystanie w badaniach podstawowych; ukierunkowane opracowanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point lub posteru; wyrobienie umiejętności zaprezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych z użyciem terminologii naukowej.

Uwagi:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Katarzyna Bzdęga, Marta Dziewięcka, Małgorzata Gaj, Kornelia Gudyś, Aleksander Herczek, Alina Kafel, Agnieszka Kompała-Bąba, Ewa Kurczyńska, Michał Ludynia, Agnieszka Mrozik, Mirosław Nakonieczny, Zofia Piotrowska-Seget, Weronika Rupik, Marta Sawadro, Krzysztof Sitko, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Piotr Węgierek, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot, jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium licencjackiego I. Cele przedmiotu to: przygotowanie studenta do samodzielnego opracowania tematów związanych z kierunkiem badań wybranego zespołu badawczego/promotora oraz własnej pracy licencjackiej na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu; wygłoszenie prezentacji oraz udział w dyskusji naukowej na temat przedstawianych zagadnień; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie podstawowych problemów i metod badawczych, ze szczególnym naciskiem na profil badawczy wybranego zespołu badawczego/promotora; przegląd literatury światowej z zakresu aktualnych zagadnień współczesnej biotechnologii i jej wykorzystanie w badaniach podstawowych; ukierunkowane opracowanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie prezentacji w programie Power Point lub posteru; wyrobienie umiejętności zaprezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych z użyciem terminologii naukowej.

Uwagi:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Katarzyna Bzdęga, Małgorzata Gaj, Alina Kafel, Ewa Kurczyńska, Eugeniusz Małkowski, Agnieszka Mrozik, Mirosław Nakonieczny, Zofia Piotrowska-Seget, Weronika Rupik, Marta Sawadro, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)