Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płociniczak
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Izabela Greń, Monika Malicka, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z laboratorium jak i egzaminu.
Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5).
Ocena z laboratorium jest średnią arytmetyczną oceny końcowej z części mikrobiologicznej (0,33), biochemicznej (0,33) oraz genetycznej (0,33). Do ustalenia końcowej oceny z laboratorium wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części.
Ocena z laboratorium z części biochemicznej wystawiana jest zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w sekcji "Laboratorium". Dla części mikrobiologicznej i genetycznej ocena z laboratorium jest średnią ważoną z raportu (0,4), kolokwium (0,4) i aktywności ciągłej (0,2). Do uzyskania zaliczenia wymagana jest pozytywna ocena z każdego z elementów (raport, kolokwium, aktywność ciągła).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej zajęć.
Egzamin ma formę pisemną (test otwarty). Czas trwania egzaminu wynosi 90 minut. Na ocenę z egzaminu składa się ocena egzaminu z części mikrobiologicznej (0,33), części biochemicznej (0,33) oraz części genetycznej (0,33). Wymagane jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części.
Egzamin poprawkowy obejmuje części, z których w pierwszym terminie Student otrzymał ocenę niedostateczną

Pełny opis:

Moduł przekazuje wiedzę w zakresie podstawowych metod wykorzystywanych w biotechnologii mikroorganizmów i roślin oraz rozpoznaje korzyści i zagrożenia związane z nimi. Definiuje podstawy metodyczne kultur in vitro oraz transformacji genetycznej roślin oraz demonstruje skrining i zastosowania mikroorganizmów, w tym genetycznie modyfikowanych, w procesach syntez biomateriałów, metabolitów pierwotnych i wtórnych, remediacji środowisk zdegradowanych, biologicznych metod pozyskiwania energii, wdrożenia technologii przyjaznych dla środowiska. Zajęcia laboratoryjne zaznajamiają z podstawowymi technikami biotechnologicznymi obejmującymi syntezę metabolitów pierwotnych, komórek i enzymów immobilizowanych, procesów tlenowych i beztlenowych, transformację genetyczną roślin i analizę roślin transgenicznych. Przedstawiane są możliwości wykorzystania biotechnologii w przemyśle spożywczym, rolnictwie, ochronie środowiska oraz innych gałęziach gospodarki i w badaniach podstawowych. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student nabywa umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii; rozpoznaje zagrożenia i zasady postępowania z materiałem transgenicznym i ksenobiotycznymi zanieczyszczeniami, zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Uwagi:

W związku z sytuacją epidemiologiczną część zajęć laboratoryjnych i wykładów prowadzona będzie w formie zdalnej z zastosowaniem komunikatorów internetowych oraz oprogramowania Office 365. Materiały dla Studentów udostępniane będą również drogą mailową.

Egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie z zastosowaniem oprogramowania Office 365. Kryteria oceny egzaminu pozostają bez zmian.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Płociniczak
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Izabela Greń, Monika Malicka, Ariel Marchlewicz, Agnieszka Nowak, Katarzyna Nowak, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.