Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki histologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-55
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki histologiczne
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Hanna Gorol, Magdalena Kowalska, Patrycja Mermer, Aleksandra Miernik, Dominika Raś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z laboratorium stanowić będzie średnia ważona: średniej oceny ciągłej (0,1), średniej oceny za sprawozdania (0,5) oraz oceny z kolokwium zaliczeniowego (0,4).Pełny opis:

Studenci zdobędą wiedzę oraz umiejętności dotyczące technik przygotowania, utrwalania, odwadniania oraz zatapiania tkanek/narządów zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

Uwagi:

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie wykładów i laboratoriów, mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi przedmiot.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z laboratorium stanowić będzie średnia ważona ocen za sprawozdania (0,6) oraz oceny z kolokwium zaliczeniowego (0,4).

Pełny opis:

Studenci zdobędą wiedzę oraz umiejętności dotyczące technik przygotowania, utrwalania, odwadniania oraz zatapiania tkanek/narządów zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej oraz skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

Uwagi:

Problemy pojawiające się w trakcie pracy własnej studenta, bądź w trakcie laboratoriów mogą być wyjaśniane i omawiane podczas konsultacji z osobami prowadzącymi moduł.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)