Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozmnażanie generatywne roślin i embriologia eksperymentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-57A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozmnażanie generatywne roślin i embriologia eksperymentalna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Adrianna Halama, Dominika Idziak-Helmcke, Katarzyna Nowak, Elżbieta Wolny, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z kolokwium końcowego (70%) i oceny ciągłej w trakcie laboratorium (30%), przy czym obie składowe muszą zostać zaliczone pozytywnie.


Ocena na zaliczenie stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego (70%) obejmującego wiedzę z wykładów i laboratoriów oraz oceny ciągłej w trakcie laboratorium (30%) obejmującej: aktywność w trakcie laboratorium i pisemne sprawozdania z zajęć.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi rozmnażania generatywnego roślin, w tym:

- Budową kwiatu i przystosowaniami do zapylenia, kontrolą genetyczną procesu kwitnienia;

- Budową słupka, rozwojem i budową woreczka zalążkowego;

- Budową pręcika, rozwojem i budową ziarna pyłku i tapetum, kiełkowaniem pyłku i budową łagiewki pyłkowej;

- Procesami niezgodności i samoniezgodności;

- Procesem podwójnego zapłodnienia oraz przebiegiem i kontrolą genetyczną embriogenezy zygotycznej;

- Procesem somatycznej embriogenezy, jej przebiegiem oraz genami regulującymi ten proces;

- Typami nasion i owoców.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia z ocen z kolokwium końcowego (70%) i oceny ciągłej w trakcie laboratorium (30%), przy czym obie składowe muszą zostać zaliczone pozytywnie.


Ocena na zaliczenie stanowi średnią ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego (70%) obejmującego wiedzę z wykładów i laboratoriów oraz oceny ciągłej w trakcie laboratorium (30%) obejmującej: aktywność w trakcie laboratorium i pisemne sprawozdania z zajęć.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi rozmnażania generatywnego roślin, w tym:

- Budową kwiatu i przystosowaniami do zapylenia, kontrolą genetyczną procesu kwitnienia;

- Budową słupka, rozwojem i budową woreczka zalążkowego;

- Budową pręcika, rozwojem i budową ziarna pyłku i tapetum, kiełkowaniem pyłku i budową łagiewki pyłkowej;

- Procesami niezgodności i samoniezgodności;

- Procesem podwójnego zapłodnienia oraz przebiegiem i kontrolą genetyczną embriogenezy zygotycznej;

- Procesem somatycznej embriogenezy, jej przebiegiem oraz genami regulującymi ten proces;

- Typami nasion i owoców.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.