Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mikroskopowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-64 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy mikroskopowania
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Mazur
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Ewa Mazur, Anna Milewska-Hendel, Katarzyna Sala, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena ciągła dokonywana jest na podstawie sprawozdań przygotowanych w trakcie ćwiczeń. Każde sprawozdanie oceniane jest w skali 0-5 punktów, gdzie 0 oznacza brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź, a 5 maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny aktywności na zajęciach jest otrzymanie co najmniej 2,5 punktów z każdego sprawozdania (z przeskokiem co 0,25 punktu).

Ocenie podlegają umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem, ocena jakości preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności analizy i identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur. Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzone kolokwium teoretyczne sprawdzające wiedzę studenta z zakresu ćwiczeń oraz kolokwium praktyczne mające na celu weryfikację umiejętności studenta.

Kolokwium teoretyczne obejmuje 5 pytań, każde za 1 punkt (można uzyskać 1 pkt lub 0 pkt za każdą odpowiedź). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium teoretycznego jest otrzymanie co najmniej 3 punktów.

Kolokwium praktyczne obejmuje 3 zadania oceniające umiejętności praktyczne studenta, każde za 1 punkt (można uzyskać 1 pkt lub 0 pkt za każdą odpowiedź). Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium praktycznego jest otrzymanie co najmniej 2 punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania ze sprawozdań, kolokwium teoretycznego i kolokwium praktycznego to 18 pkt. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 10 pkt ze sprawozdań, kolokwium teoretycznego i kolokwium praktycznego.

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen ze sprawozdań, kolokwium teoretycznego i kolokwium praktycznego.


Pełny opis:

bdb – student samodzielnie pracuje z mikroskopem, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji, potrafi posługiwać się zasadami wnioskowania przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; prawidłowo wykonuje i opisuje rysunki z mikroskopu;

db - student samodzielnie pracuje z mikroskopem, klasyfikuje i zbiera dane w trakcie wykonywania obserwacji, jednak wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych i wyników przeprowadzanych obserwacji, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek; wie jak prawidłowo wykonać rysunek z mikroskopu jednak nie zawsze potrafi go prawidłowo opisać i podpisać;

dst - student wykazuje problemy samodzielnej pracy z mikroskopem, wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek przy pomocy osoby prowadzącej; próbuje prawidłowo wykonać i opisać rysunek z mikroskopu przy pomocy osoby prowadzącej;

ndst - student nie potrafi samodzielnie pracować z mikroskopem, wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych w trakcie wykonywania obserwacji mikroskopowych, nie potrafi interpretować przeprowadzonych obserwacji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek, nie potrafi wykonać i opisać rysunku z mikroskopu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.