Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka II
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Magdalena Biela, Zuzanna Bielec-Bąkowska, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Ryszard Ciepał, Anna Cieplok, Izabella Franiel, Iwona Jelonek, Marta Kandziora-Ciupa, Mariola Krodkiewska, Aleksandra Nadgórska-Socha, Mariusz Rzętała, Edyta Sierka, Aneta Spyra, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- sprawozdania końcowego/pracy licencjackiej (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I. W dalszym ciągu student ma możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych zgodnych z jego preferencjami i zainteresowaniami. Uczy się zasad pracy w laboratorium wybranego Zespołu badawczego (poznaje plany badawcze, terminarze i harmonogramy badań jednostki) i/lub poznaje reguły pracy w terenie oraz hodowli/szklarni/stacji pomiarowej itp. Ćwiczy umiejętności w zakresie przygotowywania stanowiska pracy, bazy materiałowo-sprzętowej oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz specjalistycznej aparatury pomiarowej. Systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego tekstu naukowego. Końcowym efektem modułu jest przedłożenie do recenzji i obrony manuskryptu pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska przyrodniczego.

Uwagi:

Wymagania wstępne modułu: wiedza z zakresu nauk przyrodniczych pozwalająca na włączenie się w nurt badań wybranego Zespołu badawczego. Znajomość zasad pracy w laboratorium. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2, w stopniu umożliwiającym zrozumienie literatury z zakresu studiowanego tematu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Jowita Drohojowska, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Marta Kandziora-Ciupa, Joanna Kohyt, Agnieszka Kompała-Bąba, Mariola Krodkiewska, Robert Machowski, Mariusz Rzętała, Piotr Skubała, Danuta Smołka-Danielowska, Aneta Spyra, Aldona Uziębło, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z ocen 2 aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,5)

- sprawozdania końcowego/pracy licencjackiej (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Pełny opis:

Moduł jest kontynuacją działań realizowanych w trakcie pracowni licencjackiej I. W dalszym ciągu student ma możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych zgodnych z jego preferencjami i zainteresowaniami. Uczy się zasad pracy w laboratorium wybranego Zespołu badawczego (poznaje plany badawcze, terminarze i harmonogramy badań jednostki) i/lub poznaje reguły pracy w terenie oraz hodowli/szklarni/stacji pomiarowej itp. Ćwiczy umiejętności w zakresie przygotowywania stanowiska pracy, bazy materiałowo-sprzętowej oraz doskonali swoje umiejętności w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz specjalistycznej aparatury pomiarowej. Systematycznie pozyskuje materiały źródłowe, dokonuje ich analizy i wykorzystuje je do stworzenia własnego tekstu naukowego. Końcowym efektem modułu jest przedłożenie do recenzji i obrony manuskryptu pracy licencjackiej będącej potwierdzeniem opanowania technik pisania i prezentowania prac naukowych w zakresie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska przyrodniczego.

Uwagi:

Wymagania wstępne modułu: wiedza z zakresu nauk przyrodniczych pozwalająca na włączenie się w nurt badań wybranego Zespołu badawczego. Znajomość zasad pracy w laboratorium. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2, w stopniu umożliwiającym zrozumienie literatury z zakresu studiowanego tematu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Nakonieczny
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Karolina Bierza, Sławomir Borymski, Marta Kandziora-Ciupa, Agnieszka Kompała-Bąba, Robert Machowski, Aleksandra Nadgórska-Socha, Danuta Smołka-Danielowska, Aldona Uziębło, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)