Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie stosowane w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-23 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie stosowane w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Izabela Greń, Eugeniusz Małkowski, Agnieszka Mrozik, Magdalena Noszczyńska, Natalia Pawlik, Justyna Polak, Sławomir Sułowicz, Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona obejmująca:

1. ocenę z egzaminu pisemnego (0,5)

2. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5).

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych oraz ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną oceny z części biologicznej i części

chemicznej.

Pełny opis:

Moduł Technologie stosowane w ochronie środowiska ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi wskaźnikami

fizykochemicznymi stosowanymi w technologiach oczyszczania powietrza, wód, gleb i ścieków. Studenci zostają zapoznani z

podstawowymi technologiami pozwalającymi ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz zagospodarowania produktów tych

procesów technologicznych. Studenci poznają podstawowe procesy jednostkowe stosowane w różnych technologiach wytwarzania i

remediacji środowiska. Studenci zostają zapoznani z tlenowymi i beztlenowymi biologicznymi metodami oczyszczania środowiska

wodnego oraz metodami gospodarowania odpadami stałymi. Szczególny nacisk położony jest na poznanie oczyszczania ścieków

metodą osadu czynnego i złóż biologicznych, biotechnologiczne metody odzyskiwania materiałów oraz produkcję biogazu. Student

poznaje również grupy organizmów o szczególnym znaczeniu w biologicznych technologiach oczyszczania środowiska. Wprowadzane

są metody bioremediacji in situ i ex situ. Student opanowuje podstawowe metody oznaczania fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

wskaźników jakości ścieków, wód, gleb i osadów ściekowych przy użyciu klasycznych metod analitycznych i metod spektroskopowych

oraz poznaje sposoby interpretacji otrzymanych wyników. Ponadto moduł ten zapoznaje studenta z zasadami pracy w specjalistycznym

laboratorium.

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Sławomir Borymski, Rozalia Czoik, Izabela Greń, Eugeniusz Małkowski, Agnieszka Mrozik, Natalia Pawlik, Justyna Polak, Dominika Raś, Sławomir Sułowicz, Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona obejmująca:

1. ocenę z egzaminu pisemnego (0,5)

2. końcową ocenę z zajęć laboratoryjnych (0,5).

Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych oraz ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną oceny z części biologicznej i części

chemicznej.

Pełny opis:

Moduł Technologie stosowane w ochronie środowiska ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi wskaźnikami

fizykochemicznymi stosowanymi w technologiach oczyszczania powietrza, wód, gleb i ścieków. Studenci zostają zapoznani z

podstawowymi technologiami pozwalającymi ograniczyć emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz zagospodarowania produktów tych

procesów technologicznych. Studenci poznają podstawowe procesy jednostkowe stosowane w różnych technologiach wytwarzania i

remediacji środowiska. Studenci zostają zapoznani z tlenowymi i beztlenowymi biologicznymi metodami oczyszczania środowiska

wodnego oraz metodami gospodarowania odpadami stałymi. Szczególny nacisk położony jest na poznanie oczyszczania ścieków

metodą osadu czynnego i złóż biologicznych, biotechnologiczne metody odzyskiwania materiałów oraz produkcję biogazu. Student

poznaje również grupy organizmów o szczególnym znaczeniu w biologicznych technologiach oczyszczania środowiska. Wprowadzane

są metody bioremediacji in situ i ex situ. Student opanowuje podstawowe metody oznaczania fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

wskaźników jakości ścieków, wód, gleb i osadów ściekowych przy użyciu klasycznych metod analitycznych i metod spektroskopowych

oraz poznaje sposoby interpretacji otrzymanych wyników. Ponadto moduł ten zapoznaje studenta z zasadami pracy w specjalistycznym

laboratorium.Student zyskuje także wiedzę dotyczącą źródeł, opisujących funkcjonowanie w przestrzeni laboratoriów podlegających akredytacji, a także dokumentów dotyczących regulacji pobierania prób środowiskowych do badań oraz sterowania jakością badań laboratoryjnych

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Greń
Prowadzący grup: Izabela Greń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.