Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 55 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Tokarska-Guzik
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Katarzyna Bzdęga, Izabella Franiel, Barbara Franielczyk-Pietyra, Robert Hanczaruk, Dominik Jura, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Agnieszka Kompała-Bąba, Mirosław Nakonieczny, Jerzy Nita, Łukasz Radosz, Karolina Ryś, Piotr Skubała, Elżbieta Szulińska, Barbara Tokarska-Guzik, Alina Urbisz, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ocen uzyskanych z zajęć realizowanych w dwóch Instytutach: INoZ (0.5) i IBBiOŚ (0.5). Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.


Ocena końcowa uzyskana w ramach zajęć na INoZ jest średnią ważoną z ocen trzech aktywności studenta:

- oceny aktywności i obecności na zajęciach (0,2)

- raportu z realizowanych tematów w ramach laboratorium - (opracowanie) (0,5)

- raportu końcowego dotyczącego zagadnień powiązanych z wykładami – (prezentacja) (0,3)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności


Ocena końcowa uzyskana w ramach zajęć na IBBiOŚ jest średnią ważoną z ocen trzech aktywności studenta:

- ciągłej oceny umiejętności praktycznych (0,3)

- raportów z realizowanych tematów i kolokwium (0,2)

- raportu końcowego – prezentacja (0,5)

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności


Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta ze współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz koncepcją rozwoju zrównoważonego, na przykładach programów i działań realizowanych w różnych skalach: globalnej, regionalnej i lokalnej. Student poznaje znaczenie różnych sposobów oceny różnorodności biologicznej i geologicznej oraz jej zagrożeń na potrzeby wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Samodzielnie identyfikuje problemy środowiskowe oraz dyskutuje i proponuje możliwe rozwiązania zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Uwagi:

Zajęcia (wykłady i laboratoria) odbywają w formie zdalnej, na platformie Teams. W przypadku zajęć zaplanowanych do zrealizowania w terenie, decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszym/alternatywnie zajęcia te również zostaną zrealizowane w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.