Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia funkcjonalna człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1OS19-1OS-59
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia funkcjonalna człowieka
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rost-Roszkowska, Weronika Rupik
Prowadzący grup: Paweł Kaczmarek, Magdalena Kowalska, Izabela Poprawa, Magdalena Rost-Roszkowska, Weronika Rupik, Agnieszka Sosinka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest pozytywne zaliczenie materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach (kolokwia – pkt. 4 + sprawdziany – pkt. 5) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

Ocena końcowa z ćwiczeń będzie ustalana jako średnia ważona ze średniej ocen z kolokwiów (pkt. 4) i sprawdzianów (pkt. 5) (0,6) oraz oceny ciągłej umiejętności praktycznych – karty pracy (0,4).

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywne zdanie egzaminu ustnego.

Ocena końcowa modułu ustalana jest jako średnia ważona ze: średniej ocen uzyskanej z laboratoriów (0,5) oraz egzaminu testowego, który będzie obejmował znajomość anatomii człowieka (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.


Pełny opis:

Układ narządów ruchu (szkielet, mięśnie), układ pokarmowy z gruczołami, układ oddechowy, układ krążenia (krwionośny, limfatyczny, narządy krwiotwórcze), układ moczowo-płciowy, rozwój człowieka, układ nerwowy i narządy zmysłów, hormony i układ dokrewny, powłoka ciała wraz z przydatkami skóry.

Uwagi:

Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez wykładowców

i pracowników prowadzących zajęcia laboratoryjne w ustalonych i ogłoszonych godzinach.

Za prawidłową realizację przedmiotu odpowiedzialny jest koordynator (prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska), do którego można się zgłaszać w godzinach konsultacji umówionych wcześniej drogą mailową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)