Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody statystyczne w naukach biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BI19-2BL-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne w naukach biologicznych
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekarska-Stachowiak
Prowadzący grup: Anna Piekarska-Stachowiak, Joanna Skrzydeł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student otrzymuje ocenę, która jest ustalana na podstawie średniej arytmetycznej ocen otrzymanych z poszczególnych typów zajęć

(wykład, konwersatoria, laboratoria)

Pełny opis:

Kurs oferuje poznanie podstawowych narzędzi analizy statystycznej danych pomiarowych. Celem jest osiągnięcie przez studenta umiejętności posługiwania się statystykami opisowymi do ogólnej charakterystyki danych i ich struktury, przyswojenie pojęcia rozkładu zmiennej losowej, prawdopodobieństwa prostego i dystrybuanty rozkładu, a także poznanie i stosowanie podstawowych metod statystyki matematycznej. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie danymi. Statystyka opisowa: sortowanie i zapis danych surowych, opis zmiennych, charakterystyka populacji na

podstawie próby

2. Szeregi rozdzielcze punktowy i przedziałowy: konstrukcja i charakterystyka szeregu, reprezentacja graficzna, szereg rozdzielczy jako rozkład empiryczny

3. Rozkłady statystyczne dyskretne i ciągłe: dwumianowy, normalny, t-Studenta, chi kwadrat, Fishera-Snedecora, parametry rozkładów estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładu

4. Techniki wnioskowania statystycznego: rodzaje hipotez statystycznych, poziom istotności, testy jedno- i dwustronne, warunki przyjęcia lub odrzucenia hipotezy zerowej, błąd pierwszego i drugiego rodzaju

5. Parametryczne testy istotności dla dwóch zmiennych: testy t- Studenta dla zmiennych zależnych i niezależnych, testy Z, test Fishera-Snedecora dla dwóch wariancji

6. Testy oparte na statystyce chi kwadrat, test niezależności i test zgodności dla zmiennej dyskretnej

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekarska-Stachowiak
Prowadzący grup: Anna Piekarska-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piekarska-Stachowiak
Prowadzący grup: Anna Piekarska-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.