Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BI19-2BL-04A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa II
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brożek
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Katarzyna Bzdęga, Dominik Chłond, Barbara Fojcik, Izabella Franiel, Joanna Kohyt, Magdalena Kowalska, Bartosz Łozowski, Agnieszka Nowak, Anna Orczewska, Marta Potrzebska, Adam Rostański, Aneta Spyra, Monika Tarnawska, Alina Urbisz, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brożek
Prowadzący grup: Gabriela Barczyk, Dorota Borowska-Wykręt, Katarzyna Bzdęga, Dominik Chłond, Łukasz Depa, Marta Dziewięcka, Damian Gruszka, Teresa Nowak, Tomasz Płociniczak, Adam Rostański, Małgorzata Rudnicka, Aneta Spyra, Zbigniew Wilczek, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Barczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Błońska, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Katarzyna Bzdęga, Dominik Chłond, Anna Cieplok, Jowita Drohojowska, Barbara Flasz, Jacek Francikowski, Marek Kaczmarzyk, Joanna Kohyt, Iga Lewin, Karol Małota, Izabela Poprawa, Magdalena Rost-Roszkowska, Aneta Spyra, Artur Taszakowski, Alina Urbisz, Anna Urbisz, Grażyna Wilczek, Zbigniew Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

jak w poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studenta do zaprojektowania i przeprowadzenia badań niezbędnych do realizacji tematu badawczego

stanowiącego istotę jego pracy magisterskiej. Na tym etapie wszystkie działania studenta są nadzorowane przez prowadzącego i podlegają

systematycznej kontroli następczej. Student uczy się warsztatu naukowego. Opracowane zostają: cele oraz hipotezy robocze, sposób realizacji tematu,

kolejność faz działań oraz warunki gromadzenia materiału badawczego, warunki prowadzenia pomiarów, analiz i oznaczeń. W trakcie zajęć student

przeprowadza specjalistyczne oznaczenia używając metod właściwych dla danego zespołu badawczego/promotora. Uczy się systematycznego i

rzetelnego gromadzenia i utrwalania własnych wyników a także ewidencjonowania, selekcji i segregacji danych pozyskanych z różnych źródeł. Po ukierunkowaniu przez promotora dokonuje systematycznych kwerend literaturowych w celu pozyskania fachowego i aktualnego piśmiennictwa w

zakresie studiowanego tematu. Duży nacisk jest położony także na przysposobienie studenta do profesjonalnego sposobu opracowania pierwszych (wstępnych) wyników swoich oznaczeń.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Barczyk
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Gabriela Barczyk, Jolanta Brożek, Anna Cieplok, Urszula Guzik, Paweł Kaczmarek, Marek Kaczmarzyk, Katarzyna Kasperkiewicz, Magdalena Kowalska, Paweł Kwiatkowski, Iga Lewin, Eugeniusz Małkowski, Marek Marzec, Anna Ostróżka, Magdalena Rost-Roszkowska, Krzysztof Sitko, Monika Tarnawska, Alina Urbisz, Anna Urbisz, Karina Wieczorek, Zbigniew Wilczek, Gabriela Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)