Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BI19-2BL-10A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe IV
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Brożek
Prowadzący grup: Agnieszka Babczyńska, Katarzyna Bzdęga, Barbara Fojcik, Izabella Franiel, Aleksander Herczek, Agnieszka Mrozik, Aneta Spyra, Piotr Świątek, Monika Tarnawska, Barbara Tokarska-Guzik, Alina Urbisz, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

jak poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją oraz zwieńczeniem działań realizowanych w trakcie seminarium dyplomowego I, II i III. Cele przedmiotu: zaawansowane

doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań wybranego Zespołu/promotora, ze

szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu metodyki, wyników, dyskusji oraz wniosków płynących

własnej pracy dyplomowej; wygłoszenie autoreferatu pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych

związanych z finalizowanym projektem dyplomowym; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie

prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych

w języku polskim i angielskim

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Barczyk
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Dorota Borowska-Wykręt, Katarzyna Bzdęga, Ryszard Ciepał, Aleksander Herczek, Teresa Nowak, Tomasz Płociniczak, Małgorzata Rudnicka, Aneta Spyra, Iwona Szarejko, Alina Urbisz, Piotr Węgierek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

jak poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją oraz zwieńczeniem działań realizowanych w trakcie seminarium dyplomowego I, II i III. Cele przedmiotu: zaawansowane

doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań wybranego Zespołu/promotora, ze

szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu z zakresu metodyki, wyników, dyskusji oraz wniosków płynących

własnej pracy dyplomowej; wygłoszenie autoreferatu pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych

związanych z finalizowanym projektem dyplomowym; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowywanie

prezentacji w programie Power Point w języku polskim oraz angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych

w języku polskim i angielskim

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-16 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Barczyk
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Gabriela Barczyk, Jacek Francikowski, Aleksander Herczek, Grażyna Wilczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)