Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt dla BOE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BI19-2BL-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt dla BOE
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 70 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rostański
Prowadzący grup: Jolanta Brożek, Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Katarzyna Bzdęga, Jacek Gorczyca, Jagna Karcz, Teresa Nowak, Adam Rostański, Łukasz Strzeleczek, Mariusz Wierzgoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wyniku egzaminu (0,6) oraz oceny z laboratorium (0,4). Ocena z laboratorium jest średnią ocen z laboratoriów w części botanicznej (średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów i sprawozdań) i części zoologicznej (średnia ocen ze sprawozdań)

Uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium umożliwia przystąpienie do egzaminu.


Pełny opis:

Wykład Filogenetyka i taksonomia roślin i zwierząt przybliża studentowi główne problemy współczesnej taksonomii i filogenezy roślin i zwierząt opartej o genetyczne podstawy zmienności organizmów.

Treści realizowane w trakcie zajęć laboratoryjnych obejmują następujące zagadnienia:

- Teoretyczne podstawy taksonomii: systematyka, taksonomia, biosystematyka, populacja, gatunek.

- Zasady doboru materiału do analiz.

- Pojęcie cechy w biologii. Wartość i kategoryzacja cech w botanice. Grupowanie obiektów na przykładach nie biologicznych i biologicznych.

- Taksonomia fenetyczna a filogenetyczna. Analiza fenetyczna na wybranym przykładzie botanicznym.

- Praktyczne aspekty taksonomii roślin. Przygotowanie opisu gatunku rośliny.

- Podstawowa terminologia genetyczna w tym pojęcie zmienności genetycznej. Analiza obrazu żeli poliakrylamidowych i określenie poziomu polimorfizmu DNA w populacjach inwazyjnych gatunków roślin.

- Przygotowywanie macierzy i konstruowanie dendrogramów z wykorzystaniem zadanych współczynników genetycznych przy użyciu wybranych programów komputerowych; analiza zmienności genetycznej w populacjach inwazyjnych gatunków roślin.

- Analiza taksonomiczna różnych grup zwierząt na podstawie różnorodnych cech bionomicznych gatunków (np.: tropów, śladów żerowania, gniazd).

- Praktyczne rozpoznawanie gatunków zwierząt na podstawie różnorodnych cech morfologicznych (oznaczanie wybranej grupy owadów).

- Konstruowanie klucza do oznaczania na podstawie znanych cech taksonomicznych poznanych grup zwierząt.

- Kolekcje muzealne owadów i ich rola w taksonomii. Rodzaje literatury taksonomicznej; podstawowe pojęcia taksonomiczne, rysunek w taksonomii.

- Procedura opisywania nowego gatunku, recenzja publikacji naukowej.

- Konstruowanie matryc niezbędnych do tworzenia drzew filogenetycznych wybranych grup owadów na podstawie dostępnej literatury.

- Konstruowanie drzew filogenetycznych bazujących na wytworzonych matrycach opartych o cechy morfologiczne oraz o sekwencje markerów molekularnych pozyskanych z molekularnych baz danych np.: GenBank. Złożenia kladystyki i analizy drzew filogenetycznych. Programy do analizy filogenetycznej TNT, WinClada, Mega 6

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.