Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika - część 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BI19-2BL-139 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika - część 1
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Huk
Prowadzący grup: Tomasz Huk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia oceny z wykładu oraz z oceny ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści realizowane w ramach modułu obejmują: rozumienie pojęcia wychowanie, jego cele i sposoby oddziaływań wychowawczych, teoretyczne podstawy konstruowania szkolnych programów wychowawczych, warunki i zasady współpracy nauczyciela z opiekunami ucznia (rodzicami) – ramy formalne zasad kooperacji z rodzicami, prawa i obowiązki rodziców wobec szkoły, zasady działania rad rodziców, zasady dobrej komunikacji z rodzicami, projektowanie spotkań (zajęć) zbiorowych i indywidualnych z rodzicami, współdziałanie wychowawcy z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, ośrodek opieki społecznej itp.), zagadnienia pracy wychowawczej z klasą szkolną - analiza cech i procesów społecznych klasy, dyscyplinowanie i motywowanie, komunikacja z grupą uczących się, planowanie i organizacja pracy wychowawczej (analiza i ocena programów wychowawczych, prowadzenie dokumentacji, projekty zajęć w ramach godzin wychowawczych, planowanie pozalekcyjnych i pozaszkolnych form pracy wychowawczej – wycieczki, zabawy, uroczystości klasowe i szkolne ), rolę i zadania nauczyciela jako wychowawcy i opiekuna ucznia w szkole – analiza zakresów pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej, sytuację zawodową nauczyciela - medialny wizerunek nauczyciela, zjawiska szoku startu zawodowego i wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy, rola zawodowa wobec innych ról społecznych: rodzica, partnera, obywatela.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Huk
Prowadzący grup: Tomasz Huk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.