Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-04A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa II
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agata Daszkowska-Golec, Małgorzata Gaj, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Waldemar Karcz, Katarzyna Kasperkiewicz, Magdalena Kowalska, Eugeniusz Małkowski, Ariel Marchlewicz, Agata Nicewicz, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Małgorzata Rudnicka, Marta Sawadro, Reyhaneh Seyed Alian, Agnieszka Siemieniuk, Krzysztof Sitko, Piotr Siupka, Sławomir Sułowicz, Iwona Szarejko, Elżbieta Szulińska, Grażyna Wilczek, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Agata Daszkowska-Golec, Małgorzata Gaj, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Alina Kafel, Katarzyna Kasperkiewicz, Renata Kurtyka, Monika Malicka, Mirosław Nakonieczny, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Małgorzata Pawlik, Zofia Piotrowska-Seget, Piotr Siupka, Sławomir Sułowicz, Elżbieta Szulińska, Miriam Szurman-Zubrzycka, Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Moduł ma na celu przygotowanie studenta do zaprojektowania i przeprowadzenia badań niezbędnych do realizacji tematu badawczego stanowiącego istotę jego pracy magisterskiej.

Student uczy się warsztatu naukowego. Opracowane zostają: cele oraz hipotezy robocze, sposób realizacji tematu, kolejność faz działań

oraz warunki gromadzenia materiału badawczego, warunki prowadzenia pomiarów, analiz i oznaczeń. Uczy się systematycznego i rzetelnego gromadzenia i utrwalania własnych wyników a także ewidencjonowania, selekcji i segregacji danych pozyskanych z różnych źródeł. Po ukierunkowaniu przez promotora dokonuje systematycznych kwerend literaturowych w celu pozyskania fachowego i aktualnego piśmiennictwa w zakresie studiowanego tematu.

Uwagi:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Katarzyna Bzdęga, Jacek Francikowski, Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Mariusz Kanturski, Katarzyna Kasperkiewicz, Natalia Kaszyca-Taszakowska, Michał Ludynia, Bożena Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Małgorzata Pawlik, Małgorzata Rudnicka, Agnieszka Siemieniuk, Krzysztof Sitko, Piotr Siupka, Ewa Szwajczak, Grażyna Wilczek, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)