Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-06A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa IV
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 17.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Agata Daszkowska-Golec, Małgorzata Gaj, Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Katarzyna Kasperkiewicz, Magdalena Kowalska, Eugeniusz Małkowski, Karol Małota, Ariel Marchlewicz, Agata Nicewicz, Magdalena Noszczyńska, Agnieszka Nowak, Bożena Nowak, Katarzyna Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Tomasz Płociniczak, Magdalena Rost-Roszkowska, Małgorzata Rudnicka, Weronika Rupik, Marta Sawadro, Agnieszka Siemieniuk, Piotr Siupka, Sławomir Sułowicz, Iwona Szarejko, Elżbieta Szulińska, Dorota Ścieglińska, Monika Tarnawska, Grażyna Wilczek, Danuta Wojcieszyńska, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem koniecznym do wystawienia oceny końcowej z Pracowni dyplomowej IV jest złożenie w APD pracy magisterskiej i jej zatwierdzenie przez promotora.


Ocenę wystawia promotor/opiekun pracy.


Pełny opis:

Moduł stanowi kontynuację działań zmierzających do przygotowania oraz przedłożenia do recenzji i obrony rozprawy magisterskiej.

Student, po weryfikacji dotychczasowych efektów i osiągnięć, może prowadzić uzupełniające analizy, obserwacje i oznaczenia. Wykonywana jest wnikliwa analiza wyników, ich końcowe opracowanie statystyczne a następnie przygotowywana jest ostateczna forma ich prezentacji (opracowanie zestawień, tabel, rycin, map, wykresów, diagramów, fotografii). Pod nadzorem promotora student uczy się wykorzystywania zgromadzonych materiałów źródłowych do wyjaśnienia własnych wyników badań (porównuje, zestawia i dyskutuje); dokonuje syntezy posiadanych informacji i wnioskuje na podstawie własnych wyników i informacji zaczerpniętych z literatury fachowej. Końcowym efektem modułu jest złożenie poprawnej merytorycznie oraz pod względem formy i układu pracy magisterskiej stanowiąca podstawę przystąpienia do egzaminu magisterskiego.

Uwagi:

patrz: informacje o poszczególnych grupach

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Marta Dziewięcka, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Alina Kafel, Mariusz Kanturski, Katarzyna Kasperkiewicz, Eugeniusz Małkowski, Anna Markowicz, Agata Nicewicz, Agnieszka Nowak, Katarzyna Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Małgorzata Pawlik, Zofia Piotrowska-Seget, Tomasz Płociniczak, Agnieszka Siemieniuk, Edyta Sierka, Krzysztof Sitko, Sławomir Sułowicz, Iwona Szarejko, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Grażyna Wilczek, Danuta Wojcieszyńska, Andrzej Woźnica, Anna Wójcik, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)