Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-09A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe III
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Eugeniusz Małkowski, Agata Nicewicz, Zofia Piotrowska-Seget, Marta Sawadro, Iwona Szarejko, Elżbieta Szulińska, Miriam Szurman-Zubrzycka, Piotr Świątek, Grażyna Wilczek, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Patrz: informacje poniżej o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium dyplomowego I i II. Celem przedmiotu jest dalsze,

zaawansowane, doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań promotora, ze

szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu obejmującego przegląd literatury z zakresu własnej pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z realizowanym projektem magisterskim; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim lub angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Uwagi:

szczegółowe informacje, zależne od grupy seminaryjnej znajdują się w sekcji: informacje o poszczególnych grupach

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Maria Augustyniak, Agnieszka Babczyńska, Marta Dziewięcka, Małgorzata Gaj, Aleksander Herczek, Alina Kafel, Eugeniusz Małkowski, Mirosław Nakonieczny, Zofia Piotrowska-Seget, Edyta Sierka, Iwona Szarejko, Elżbieta Szulińska, Monika Tarnawska, Grażyna Wilczek, Danuta Wojcieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Patrz: informacje poniżej o poszczególnych grupach

Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją i poszerzeniem działań realizowanych w trakcie seminarium dyplomowego I i II. Celem przedmiotu jest dalsze,

zaawansowane, doskonalenie studenta w samodzielnym opracowaniu zagadnień naukowych związanych z kierunkiem badań promotora, ze

szczególnym naciskiem na przygotowanie, wygłoszenie i przedyskutowanie referatu obejmującego przegląd literatury z zakresu własnej pracy magisterskiej; poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problemów i metod badawczych związanych z realizowanym projektem magisterskim; samodzielne opracowywanie wybranego zagadnienia seminaryjnego oraz przygotowanie prezentacji w programie Power Point w języku polskim lub angielskim; doskonalenie umiejętności prezentowania i dyskutowania zagadnień naukowych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Uwagi:

szczegółowe informacje, zależne od grupy seminaryjnej znajdują się w sekcji: informacje o poszczególnych grupach

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Alina Kafel, Bożena Nowak, Elżbieta Szulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)