Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biotechnologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia roślin
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Wójcikowska
Prowadzący grup: Alexander Betekhtin, Agnieszka Brąszewska, Małgorzata Gaj, Monika Gajecka, Dorota Kwiatkowska, Tomasz Płociniczak, Iwona Szarejko, Elżbieta Wolny, Barbara Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej modułu:

Na ocenę końcową modułu składają się dwie oceny: ocena z zaliczenia (50%) oraz egzaminu (50%).


Uzyskanie zaliczenia:

Na ocenę składają się 3 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych (15%)

- raporty z realizowanych tematów (15%);

- kolokwium zaliczeniowe (70%).

Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu i wymaga przekroczenia 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z tych aktywności.


Skala ocen (na zaliczenie i egzamin):

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-90%

db: 75-85%

+dst: 60-75%

dst: 50-60%

ndst: 0-50% punktów


Pełny opis:

Moduł przekazuje specjalistyczną wiedzę i przygotowuje studenta teoretycznie i praktycznie w zakresie metod wykorzystywanych w biotechnologii roślin. Szczególny nacisk położony jest na poznanie kluczowych metod biotechnologii roślin wykorzystywanych w nowoczesnej hodowli roślin, w tym produkcją i analizą roślin genetycznie modyfikowanych i haploidów. Przedstawiane są także możliwości wykorzystania roślin genetycznie modyfikowanych w innych gałęziach gospodarki oraz w badaniach podstawowych zmierzających do poznania struktury i funkcji genomów. W przeprowadzonych samodzielnie eksperymentach student doskonali umiejętności pracy w specjalistycznym laboratorium biotechnologii roślin. Demonstrowany jest szeroki wachlarz technik z zakresu biotechnologii roślin uprawnych i modelowych; student zbiera dane empiryczne oraz dokonuje analizy i interpretacji wyników z przeprowadzonych doświadczeń.

Uwagi:

Brak możliwości "odrobienia" zajęć laboratoryjnych w innym terminie.

Dopuszczone są jedynie dwie nieobecności studenta, usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim, na zajęciach laboratoryjnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.