Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia mikroorganizmów - kurs rozszerzony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-13A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia mikroorganizmów - kurs rozszerzony
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 65 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Anna Markowicz, Bożena Nowak, Tomasz Płociniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z laboratorium jak i egzaminu. Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5).

Średnia 4,75 i powyżej oznacza ocenę bdb, 4,74 do 4,25 +db, 4,24 do 3,75 db, 3,74 do 3,25 +dst, 3,24 do 2,75 dst, poniżej 2,75 ndst.

Pełny opis:

Moduł przedstawia zaawansowaną problematykę syntez i degradacji mikrobiologicznych

Uwagi:

Przedmiot składa się z dwóch uzupełniających się części: biochemicznej i mikrobiologicznej.

Wykłady i laboratoria odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 65 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Bożena Nowak, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Małgorzata Pawlik, Tomasz Płociniczak, Sławomir Sułowicz, Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wymaga uzyskania przez studenta pozytywnej oceny zarówno z laboratorium jak i egzaminu. Ocena końcowa modułu ustalana jest na postawie ocen z laboratorium (0,5) oraz egzaminu (0,5).

Średnia 4,75 i powyżej oznacza ocenę bdb, 4,74 do 4,25 +db, 4,24 do 3,75 db, 3,74 do 3,25 +dst, 3,24 do 2,75 dst, poniżej 2,75 ndst.

Pełny opis:

Moduł przedstawia zaawansowaną problematykę syntez i degradacji mikrobiologicznych. Omawia parametry technologiczne oraz regulację procesów tlenowych i beztlenowych. Zapoznaje studenta z metodami skriningu mikroorganizmów zdolnych do syntezy enzymów i metabolitów o potencjalnym zastosowaniu w różnych gałęziach przemysłu oraz mikroorganizmów zdolnych do degradacji szeregu związków w tym związków zanieczyszczających, obciążających oraz toksycznych dla środowiska. Prezentuje różnorodność mechanizmów degradacji związków w środowisku ze szczególnym naciskiem na rolę mikroorganizmów w deterioracji. W trakcie zajęć laboratoryjnych student przeprowadza skrining mikroorganizmów o pożądanych własnościach i izoluje użyteczne przemysłowo metabolity. W ramach studenckich zespołów prowadzi procesy biodegradacji różnorodnych polimerów. W ramach projektu studenckiego, wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte wcześniej, prezentuje rolę i zastosowanie biotechnologii we współczesnym świecie. Jest świadomy roli biologii syntetycznej w sterowaniu procesami

biotechnologicznymi. Poprzez analizę, porównanie i dyskusję uzyskanych wyników weryfikuje i integruje dotychczasową oraz pozyskaną wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Uwagi:

Przedmiot składa się z dwóch uzupełniających się części: biochemicznej i mikrobiologicznej.

Wykłady i laboratoria odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 65 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Nowak
Prowadzący grup: Bożena Nowak, Tomasz Płociniczak, Daniel Wasilkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)