Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cytogenetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cytogenetyka molekularna
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Brąszewska
Prowadzący grup: Natalia Borowska-Żuchowska, Agnieszka Brąszewska, Paula Franke, Serhii Mykhailyk, Dana Trunova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen dwóch aktywności studenta:

- oceny ciągłej umiejętności i aktywności podczas laboratorium i konwersatorium (30%)

- pisemnego kolokwium zaliczeniowego (70%)


Skala ocen (kolokwium zaliczeniowe):

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90% punktów

db: 76-85% punktów

+dst: 61-75% punktów

dst: 51-60% punktów

ndst: 0-50% punktów


Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu aktywności tzn., oceny ciągłej umiejętności i aktywności podczas laboratorium i konwersatorium oraz pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ocena ciągła umiejętności i aktywności jest średnią arytmetyczną z ocen z laboratoriów (50%) oraz konwersatoriów (50%). Obecność na zajęciach laboratoryjnych i konwersatoriach jest obowiązkowa (możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach laboratoryjnych oraz jedna usprawiedliwiona nieobecność na konwersatoriach), brak możliwości odrabiania zajęć.

Pełny opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi cytogenetyki molekularnej roślin, w tym: Genom – definicje, wielkość, rodzaje sekwencji, ewolucji sekwencji powtarzalnych w genomach roślinnych, chromatyna, rodzaje i funkcje, epigenetyczne modyfikacje białek histonowych i DNA u roślin, ogólne założenie metody FISH i jej wykorzystanie w badaniach organizacji genomu jądrowego, architektura jądra interfazowego z perspektywy badań cytomolekularnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)