Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-40
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną przez studenta z realizacji pracy w zespole projektowym przygotowującym Kartę projektu i Raport z przebiegu i zakończenia projektu (część praktyczna zajęć) oraz oceny z testu wyboru dotyczącego części teoretycznej zajęć.

Pełny opis:

Celem nadrzędnym przedmiotu jest wykształcenie kompetencji miękkich u Studenta (w zależności od pełnionych funkcji – Kierownika Projektu, Członka

zespołu, Wykonawcy), takich jak łatwość komunikacji, skuteczne motywowanie, rozwiązywania problemów w zespole, współpraca w grupie,

odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność negocjacji, kreatywność i przedsiębiorczość. Student ćwiczy zasady rządzące realizacją i zarządzaniem

projektu na każdym z jego etapów: Fazy Przygotowawczej (Inicjowanie i Definiowane Projektu), Fazy Wykonawczej (Bieżące Monitorowanie Projektu) i

Fazy Zamknięcia Projektu (Odbiór, Rozliczenie i Raportowanie Projektu).

Zajęcia podzielone są na trzy bloki:

1/ Inicjowanie i Definiowane Projektu – określenie celu i zakresu projektu, powołanie kierownika projektu i organizacja zespołu projektowego,

opracowanie harmonogramu i budżetu projektu, określenie ścieżki krytycznej i kamieni milowych projektu oraz mierzalnych wskaźników projektu;

2/Realizacja Projektu – Bieżące Monitorowanie Projektu - wdrażanie działań kontrolno-koordynacyjnych dotyczących terminowości, jakości i kosztów

projektu, raportowanie etapów projektu;

3/Zamknięcie Projektu – odbiór projektu przez Zamawiającego, rozliczenie Projektu, Wskaźniki Rezultatu, Opracowanie raportu z realizacji projektu.

Laboratoria obejmują samodzielną realizację poszczególnych elementów projektu z opiekunem zespołu (prowadzącym zajęcia) jako moderatorem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Agnieszka Bugaj-Nawrocka, Kamila Malik, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną przez studenta z realizacji pracy w zespole projektowym przygotowującym Kartę projektu i Raport z przebiegu i zakończenia projektu (część praktyczna zajęć) oraz oceny z testu wyboru dotyczącego części teoretycznej zajęć.

Pełny opis:

Celem nadrzędnym przedmiotu jest wykształcenie kompetencji miękkich u Studenta (w zależności od pełnionych funkcji – Kierownika Projektu, Członka

zespołu, Wykonawcy), takich jak łatwość komunikacji, skuteczne motywowanie, rozwiązywania problemów w zespole, współpraca w grupie,

odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność negocjacji, kreatywność i przedsiębiorczość. Student ćwiczy zasady rządzące realizacją i zarządzaniem

projektu na każdym z jego etapów: Fazy Przygotowawczej (Inicjowanie i Definiowane Projektu), Fazy Wykonawczej (Bieżące Monitorowanie Projektu) i

Fazy Zamknięcia Projektu (Odbiór, Rozliczenie i Raportowanie Projektu).

Zajęcia podzielone są na trzy bloki:

1/ Inicjowanie i Definiowane Projektu – określenie celu i zakresu projektu, powołanie kierownika projektu i organizacja zespołu projektowego,

opracowanie harmonogramu i budżetu projektu, określenie ścieżki krytycznej i kamieni milowych projektu oraz mierzalnych wskaźników projektu;

2/Realizacja Projektu – Bieżące Monitorowanie Projektu - wdrażanie działań kontrolno-koordynacyjnych dotyczących terminowości, jakości i kosztów

projektu, raportowanie etapów projektu;

3/Zamknięcie Projektu – odbiór projektu przez Zamawiającego, rozliczenie Projektu, Wskaźniki Rezultatu, Opracowanie raportu z realizacji projektu.

Laboratoria obejmują samodzielną realizację poszczególnych elementów projektu z opiekunem zespołu (prowadzącym zajęcia) jako moderatorem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Kamila Malik, Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną przez studenta z realizacji pracy w zespole projektowym przygotowującym Kartę projektu (część praktyczna zajęć) oraz oceny z testu wyboru dotyczącego części teoretycznej zajęć.

Warunkiem zaliczenia testu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z testu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie uzyskanie średniej 3,0 z ocen części praktycznej i teoretycznej zajęć.

Pełny opis:

Celem nadrzędnym przedmiotu jest wykształcenie kompetencji miękkich u Studenta (w zależności od pełnionych funkcji – Kierownika Projektu, Członka

zespołu, Wykonawcy), takich jak łatwość komunikacji, skuteczne motywowanie, rozwiązywania problemów w zespole, współpraca w grupie,

odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność negocjacji, kreatywność i przedsiębiorczość. Student ćwiczy zasady rządzące realizacją i zarządzaniem

projektu na każdym z jego etapów: Fazy Przygotowawczej (Inicjowanie i Definiowane Projektu), Fazy Wykonawczej (Bieżące Monitorowanie Projektu) i

Fazy Zamknięcia Projektu (Odbiór, Rozliczenie i Raportowanie Projektu).

Zajęcia podzielone są na trzy bloki:

1/ Inicjowanie i Definiowane Projektu – określenie celu i zakresu projektu, powołanie kierownika projektu i organizacja zespołu projektowego,

opracowanie harmonogramu i budżetu projektu, określenie ścieżki krytycznej i kamieni milowych projektu oraz mierzalnych wskaźników projektu;

2/Realizacja Projektu – Bieżące Monitorowanie Projektu - wdrażanie działań kontrolno-koordynacyjnych dotyczących terminowości, jakości i kosztów

projektu, raportowanie etapów projektu;

3/Zamknięcie Projektu – odbiór projektu przez Zamawiającego, rozliczenie Projektu, Wskaźniki Rezultatu, Opracowanie raportu z realizacji projektu.

Laboratoria obejmują samodzielną realizację poszczególnych elementów projektu z opiekunem zespołu (prowadzącym zajęcia) jako moderatorem.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Wieczorek
Prowadzący grup: Karina Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią uzyskaną przez studenta z realizacji pracy w zespole projektowym przygotowującym Kartę projektu (część praktyczna zajęć) oraz oceny z testu wyboru dotyczącego części teoretycznej zajęć.

Warunkiem zaliczenia testu będzie uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej, co odpowiada uzyskaniu 51% poprawnych odpowiedzi z testu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie uzyskanie średniej 3,0 z ocen części praktycznej i teoretycznej zajęć.

Pełny opis:

Celem nadrzędnym przedmiotu jest wykształcenie kompetencji miękkich u Studenta (w zależności od pełnionych funkcji – Kierownika Projektu, Członka

zespołu, Wykonawcy), takich jak łatwość komunikacji, skuteczne motywowanie, rozwiązywania problemów w zespole, współpraca w grupie,

odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność negocjacji, kreatywność i przedsiębiorczość. Student ćwiczy zasady rządzące realizacją i zarządzaniem

projektu na każdym z jego etapów: Fazy Przygotowawczej (Inicjowanie i Definiowane Projektu), Fazy Wykonawczej (Bieżące Monitorowanie Projektu) i

Fazy Zamknięcia Projektu (Odbiór, Rozliczenie i Raportowanie Projektu).

Zajęcia podzielone są na trzy bloki:

1/ Inicjowanie i Definiowane Projektu – określenie celu i zakresu projektu, powołanie kierownika projektu i organizacja zespołu projektowego,

opracowanie harmonogramu i budżetu projektu, określenie ścieżki krytycznej i kamieni milowych projektu oraz mierzalnych wskaźników projektu;

2/Realizacja Projektu – Bieżące Monitorowanie Projektu - wdrażanie działań kontrolno-koordynacyjnych dotyczących terminowości, jakości i kosztów

projektu, raportowanie etapów projektu;

3/Zamknięcie Projektu – odbiór projektu przez Zamawiającego, rozliczenie Projektu, Wskaźniki Rezultatu, Opracowanie karty projektu.

Laboratoria obejmują samodzielną realizację poszczególnych elementów projektu z opiekunem zespołu (prowadzącym zajęcia) jako moderatorem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)