Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ultrastruktura komórki eukariotycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BT19-2BT-42A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ultrastruktura komórki eukariotycznej
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Urbisz
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Karol Małota, Anna Urbisz, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na kolokwiach i z ocen pracy własnej studenta

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta ogólnej wiedzy dotyczącej podstawowej budowy i zasad działania różnego typu mikroskopów

elektronowych. Nabycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej budowy ultrastrukturalnej poszczególnych składników komórkowych (oraz struktur

pozakomórkowych) w komórkach wybranych tkanek i narządów eukariotycznych organizmów zwierzęcych i roślinnych. Praktyczna

umiejętność rozpoznawania na elektronogramach danych typów komórek i struktur komórkowych oraz posiadanie umiejętności ich opisu. Umiejętność podstawowej obsługi mikroskopu elektronowego i samodzielnej analizy obrazu mikroskopowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Urbisz
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Karol Małota, Anna Urbisz, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na kolokwiach i z ocen pracy własnej studenta

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta ogólnej wiedzy dotyczącej podstawowej budowy i zasad działania różnego typu mikroskopów

elektronowych. Nabycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej budowy ultrastrukturalnej poszczególnych składników komórkowych (oraz struktur

pozakomórkowych) w komórkach wybranych tkanek i narządów eukariotycznych organizmów zwierzęcych i roślinnych. Praktyczna

umiejętność rozpoznawania na elektronogramach danych typów komórek i struktur komórkowych oraz posiadanie umiejętności ich opisu. Umiejętność podstawowej obsługi mikroskopu elektronowego i samodzielnej analizy obrazu mikroskopowego.Znajomość nowoczesnych metod trójwymiarowego obrazowania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Urbisz
Prowadzący grup: Ewa Kurczyńska, Karol Małota, Anna Urbisz, Justyna Wróbel-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na kolokwiach i z ocen pracy własnej studenta

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta ogólnej wiedzy dotyczącej podstawowej budowy i zasad działania różnego typu mikroskopów

elektronowych. Nabycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej budowy ultrastrukturalnej poszczególnych składników komórkowych (oraz struktur

pozakomórkowych) w komórkach wybranych tkanek i narządów eukariotycznych organizmów zwierzęcych i roślinnych. Praktyczna

umiejętność rozpoznawania na elektronogramach danych typów komórek i struktur komórkowych oraz posiadanie umiejętności ich opisu. Umiejętność podstawowej obsługi mikroskopu elektronowego i samodzielnej analizy obrazu mikroskopowego.Znajomość nowoczesnych metod trójwymiarowego obrazowania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Urbisz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)