Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plant genomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S2BTA19-2BT-E-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plant genomics
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak, Joanna Morończyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia arytmetyczna z ocen dwóch aktywności studenta:

- laboratorium (50%)

- egzamin pisemny (50%)

Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ocena pozytywna z laboratorium. Na

ocenę z laboratorium składa się średnia ocen z kolokwiów cząstkowych oraz ze sprawozdania.

Pełny opis:

Przedmiot przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu genomiki roślin. Zapoznaje studenta z budową genomów roślinnych i ich analizą

od strony struktury, funkcji i regulacji ekspresji genów. Szczególny nacisk położony jest na strategie sekwencjonowania genomów oraz

metody izolacji i badania ekspresji genów u roślin, a także regulacji ekspresji genów na drodze mechanizmów epigenetycznych. Student

nabywa umiejętności sekwencjonowania DNA, analizy epigenomu oraz analizy ekspresji genów. Zajęcia laboratoryjne doskonalą także

umiejętność analizy i interpretacji wyników doświadczeń, zarówno własnych, jak i opublikowanych w bieżących anglojęzycznych pracach

naukowych.

Uwagi:

Wymagania wstępne: Wiedza i umiejętności z zakresu genetyki, analizy genetycznej i biologii molekularnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Agnieszka Janiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.